Manual de montare şi de operare HT 2005A

Manual de montare şi de operare HT 2005A
pentru sistem de alarmă cu pager pentru motociclete
Specificaţii tehnice:
1. Modulul central
 tensiune nominală între 9V şi 18V DC
 consum în stare “stand by” =< 4 mA
 consum în stare de alarmă =< 250 mA
 frecvenţa de comunicare: 433.92MHz -+ 75KHz
 mod de functionare: ASK
 raza de transmisie >= 350m (în câmp deschis)

2. Telecomanda cu pager
 tensiune de funcţionare: 1.5V DC
 frecvenţa de comunicare: 433.92MHz -+ 75KHz
 mod de functionare: ASK
 raza de transmisie >= 300m (în câmp deschis)
Atenţie! Acest sistem a fost proiectat pentru motociclete
cu sistem electric de 12V, cu acumulator şi demaror electric.
Funcţiile butoanelor telecomenzii
1 Armare cu sunet şi lumină, localizarea motocicletei cu sunet şi lumină, anti-atac,
ajustarea sensibiliţăţii, oprirea alarmei
2 Dezarmare
3 Armare silenţioasă, căutare silenţioasă, pornire de la distanţă, oprirea alarmei
4 Iluminarea ecranului LCD, oprire/pornire modului vibraţie
Descrierea facilităţilor
1. Armare cu sunet şi lumină
Când alarma este dezarmată, apăsaţi o dată butonul de pe telecomandă, alarma va emite un bip, semnalizatoarele (luminile de direcţie) vor pâlpâi (clipi) o dată, telecomanda va emite un bip, şi sistemul se va arma după 2 secunde. Ecranul telecomenzii va arăta conform figurii nr. 1.
2. Armare silenţioasă În timp ce alarma este dezactivată, apăsaţi o dată butonul de pe telecomandă, alarma va emite un bip, semnalizatoarele vor pâlpâi o dată, telecomanda va emite un bip, şi sistemul se va arma în modul silenţios după 2 secunde. Ecranul telecomenzii va arăta conform figurii nr. 2.
3. Localizarea motocicletei cu sunet şi lumină
În timp ce alarma este armată cu sunet şi lumină, apăsaţi o dată butonul de pe telecomanda, alarma va face bip de 3 ori, semnalizatoarele vor pâlpâi de 3 ori, iar telecomanda va face bip de 3 ori pentru a localiza motocicleta.
4. Localizarea motocicletei cu lumină
În timp ce alarma este în modul de armare silenţioasă, apăsaţi o dată butonul de pe telecomanda, semnalizatoarele vor pâlpâi de 3 ori, iar telecomanda va face bip de 3 ori pentru a localiza motocicleta.
5. Oprire alarmă
Atunci când alarma sună după ce sistemul a fost declanşat, apăsarea butonului sau de pe
telecomandă va opri alarma şi echipamentul se va repune automat în stare armată după 2 secunde.
6. Dezarmare
În timp ce alarma este activată, apăsaţi o dată butonul , semnalizatoarele vor pâlpâi de două ori, alarma va face bip de două ori (alarma nu va face bip dacă sistemul este armat în mod silenţios), telecomanda va face bip de două ori, şi sistemul se va dezarma. Ecranul telecomenzii va arăta conform figurii nr. 3.
7. Anti-atac (anti-deturnare)
Atunci când motocicleta este furat în timpul mersului, posesorul poate să reacţioneze aflându-se în aria de acoperire a telecomenzii. Ţinând apăsat butonul timp de trei secunde, semnalizatoarele vor pâlpâi o dată şi telecomanda va face bip de trei ori. După zece secunde alarma va începe să sune, semnalizatoarele vor pâlpâi rapid, motorul va fi oprit şi va rămâne imobilizat, iar telecomanda va face bip încontinuu. Pentru a ieşi din modul anti-atac se va apăsa butonul .
8. Pornirea motorului din telecomandă
În timp ce alarma este armată sau dezarmată, tineţi apăsat butonul , sistemul va intra în procesul de pornire a motorului după 3 secunde, telecomanda va face bip de 3 ori. După ce motorul a fost pornit, telecomanda va face bip de 3 ori din nou. Ecranul telecomenzii va arăta conform figurii nr. 4.
Dacă motocicleta nu porneşte la prima încercare, atunci va încerca automat să pornească încă de 2 ori. Dacă toate 3 încercările eşuează, înseamnă că bateria motocicletei este slabă şi trebuie să o reîncărcaţi sau să o schimbaţi. După ce motocicleta porneşte, va merge timp de 8 minute după care se va opri şi sistemul va reveni în modul armat/dezarmat. În timp ce motocicleta merge după pornirea de la distanţă, puteţi apăsa o dată butonul pentru a opri motorul, alarma va face bip de două ori şi telecomanda va face bip de două ori pentru confirmare.
Observatii: La pornirea motorului din telecomandă de la distanţă, vă sfătuim să ţineţi motocicleta pe cricul central, ca roata din spate a motocicletei să nu atingă solul, pentru a evita accidentele.
9. Reglarea sensibilităţii
Exista 4 nivele de sensibilitate a senzorului de soc încorporat. Cu cât gradul de sensibilitate este mai ridicat, cu atât este mai sensibil senzorul la şocuri. Nivelul de sensibilitate este afişat pe ecranul telecomenzii conform figurii nr. 5. La primul grad senzorul de şoc este dezactivat, adică este activ numai sensorul de înclinare (tilt).
Pentru a seta gradul de sensibilitate vă rugăm să urmaţi paşii de mai jos.
În timp ce alarma este armat în modul silenţios, apasăţi şi ţineţi apăsat butonul timp de 3
secunde, luminile de directie vor pâlpâi şi telecomanda va face bip, numărul de pâlpâiri şi de bipuri fiind egal cu nivelul de sensibilitate. De fiecare dată când apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul timp de 3 secunde, gradul de sensibilitate se va modifica o dată. După ce alegeţi gradul de sensibilitate dorit, apasăţi o dată butonul pentru a memora setarea. Gradul de sensibilitate setat din fabrică este 3.
10.Sesizare soc
Dacă sistemul este declanşat de senzorul de şoc, alarma va face bip de 5 ori (alarma nu va face bip în modul silenţios), semnalizatoarele vor pâlpâi de 5 ori şi telecomanda va face bip timp de 15 secunde. Daca în interval de 15 secunde alarma este declanşată din nou de senzorul de şoc, alarma va face bip timp de 15 secunde (alarma nu va face bip în modul silenţios însă semnalizatoarele vor pâlpâi timp de 15 secunde) şi telecomanda va face bip timp de 15 secunde. Ecranul telecomenzii va arăta conform figurii nr. 6.
11.Declanşare la contact
Atunci când se răsuceşte cheia în contact în timp ce sistemul este în modul armat, alarma va suna încontinuu şi semnalizatoarele vor pâlpâi. Dacă nu se scoate cheia din contact în cel mult 15 secunde, ciclul de alarmare se va repeta. Ecranul telecomenzii va arăta conform figurii nr. 7.
12.Memorare evenimente
Atunci când alarma a fost declanşată în timp ce sistemul era armat, când se apasă butonul pentru a dezarma, sirena va suna de 4 ori şi semnalizatoarele vor pâlpâi.
13.Rearmare automată
Apăsaţi butonul. pentru a dezarma alarma, şi dacă în cel mult 60 de secunde nu răsuciţi cheia de contact în poziţia ON, atunci sistemul se va rearma în mod automat.
14.Armare automată (selectabil)
Daca utilizatorul nu armează alarma în 60 de secunde dupa ce motorul a fost oprit (contactul a fost pus pe off), sistemul automat va intra în modul de armare silenţioasă.
15.Memorie la deconectarea bateriei
Atunci când borna [+] şi/sau [-] au fost deconectate şi după aceea reconectate, sistemul întotdeauna va intra în modul de armare/dezarmare în care a fost înainte de a se deconecta de la baterie.
16.Caracteristici programabile
Pentru a intra în modul programare: În timp ce alarma este dezactivată, răsuciţi cheia în contact ON şi OFF de 3 ori, apoi rămâneţi pe OFF. Apăsaţi butonul override (override switch / butonul de dezarmare de urgenta) de 5 ori într-un interval de 10 secunde. Alarma va face bip o dată şi sistemul va intra în modul programare. Dacă doriţi să ieşiţi din modul programare, răsuciţi cheia în contact ON şi OFF sau asteptaţi 10 secunde, alarma va face bip de 3 ori şi sistemul va ieşi din modul programare.
a) Programarea numărului de apăsări a butonului override pentru dezarmare de
urgenţă
Daca alarma este activată şi se pierde telecomanda sau aceasta nu mai funcţionează, veţi putea să dezactivaţi sistemul apăsând butonul override. Numărul de apăsări necesare
dezarmării poate fi setat de utilizator de la 3 pănâ la 31.
Procesul de programare este următorul:
Când sistemul este în modul de programare, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul timp de 3
secunde, alarma va face bip de două ori şi sistemul va fi gata pentru programarea numărului de apăsări ale butonului override. Apăsaţi butonul override, şi de fiecare dată când îl apăsaţi, alarma va face bip o dată. Utilizatorul poate seta singur numărul de apăsări, de exemplu la 8, atunci el trebuie să apese butonul de 8 ori. La 10 secunde dupa programare, alarma va face bip de 4 ori pentru confirmare. Setarea din fabrică este de 5. Se recomandă să se seteze numărul de apăsări la o altă valoare, pentru a asigura securitatea vehiculului dumneavoastra.
b) Procesul de memorare a telecomenzilor
În caz de pierdere a uneia dintre telecomenzi, pentru siguranţa motocicletei dumneavoastră vă recomandăm să stergeţi din memorie codurile tuturor telecomenzilor iar apoi sa memorizati din nou codurile telecomenzilor detinute. Aceasta va preveni ca utilizatorul ilegal, care are telecomanda pierdută, să o folosească şi să opereze sistemul de alarma.
Procesul de programare este următorul:
În timp ce sistemul este în modul programare, apăsaţi de 5 ori butonul override, sirena va
suna o dată, indicând că au fost şterse toate codurile memorizate ale telecomenzilor. În 5
secunde de la ştergerea codurilor, apăsaţi butonul de pe telecomanda care urmează a fi
memorizată, alarma va suna o dată indicând memorizarea primei telecomenzi. Apoi apăsaţi butonul de pe telecomanda numărul doi, care urmează a fi memorizată, alarma va suna o dată indicând memorizarea. Procedaţi la fel pentru a memoriza toate telecomenzile deţinute. La 10 secunde după încheierea memorizării, alarma va suna de 3 ori şi sistemul va ieşi din modul programare. Sau după încheierea memorizării răsuciţi cheia de contact ON şi apoi OFF şi sistemul de asemenea va ieşi din modul programare. Sistemul este proiectat să memorizeze maxim codurile a 2 telecomenzi cu LCD two-way şi a 4 telecomenzi one-way.
Nota: Va rugăm să reţineţi că nu e indicat să vă aflaţi într-o zonă cu unde radio puternice în
timpul procesului de memorizare, deoarece acesta va fi afectat sau chiar imposibil.
c) Setare armare automată ON/OFF
In timp ce sistemul se află în modul programare, apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 5 secunde
butonul override. Dacă alarma face bip o dată şi semnalizatoarele pâlpâie o dată, aceasta
indică faptul că autoarmarea este ON. Dacă alarma face bip de două ori şi semnalizatoarele pâlpâie de două ori, aceasta indică faptul ca autoarmarea este OFF. Setarea implicită din fabrică pentru autoarmare este OFF.
17.Dezarmare de urgenţă
În timp ce alarma este armată, răsuciţi cheia de contact ON şi OFF de 3 ori şi rămâneţi pe OFF. Alarma va suna, apăsaţi butonul override de numărul setat de ori (de exemplu de 5 ori), şi sistemul se va dezarma după 5 secunde şi motocicleta va putea fi pornită. Dacă utilizatorul nu porneşte contactul atunci după 60 de secunde sistemul va intra în modul armat silenţios. După anularea de urgentă, utilizatorul poate arma sistemul apăsând butonul sau.
Observatii speciale: Butonul override trebuie montat într-un loc ascuns, dar şi unde este
convenabil de acţionat.
18.Funcţii buton
a) Iluminare LCD
Daca în condiţii de întuneric doriţi să vedeţi starea alarmei de pe motocicleta dvs., apăsaţi
scurt butonului de pe telecomanda şi ecranul va fi iluminat timp de 3 secunde.
b) Mod vibrare telecomandă ON/OFF
În timp ce alarma este armată, apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul .
Telecomanda va face bip o dată pentru modul vibrare ON, şi de două ori pentru OFF. Setarea din fabrică este modul vibrare ON. Programarea modului vibrare ON va duce la descărcarea mai rapidă a bateriei.
19.Baterie telecomandă pager
Telecomanda este livrată cu o baterie 1.5V alkalină de tip AAA. Când bateria este nouă, pe LCD va apare semnul . Când bateria este descărcată, pe LCD va pâlpâi semnul şi atunci bateria trebuie înlocuită cu o baterie nouă. Ecranul telecomenzii arată conform figurii nr. 8.
20.Declanşare senzor înclinare:
Acest sistem are integrat un senzor de înclinare (tilt-sensor), astfel că atunci când motocicleta este mişcată din orice motiv, senzorul de înclinare se declanşează, alarma va suna timp de 15 secunde şi semnalizatoarele vor pâlpâi timp de 15 secunde. Ecranul telecomenzii arată conform figurii nr. 6.
21.Indicator status LED
Acest sistem de alarmă are un led montabil pe bord care indică starea alarmei, aceasta va pâlpăi când sistemul este armat, pentru a atenţiona oamenii să nu se atingă de motocicletă.

Si manualele in format pdf, in romana si engleza:
HT-2005A
manual_HT_2005A

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.