Material informativ privind gestionarea DEEE

MATERIAL PRIVIND IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI
2002/96/CEE PRIVIND ECHIPAMENTELE ELECTRICE SI
ELECTRONICE

Informatii privind transpunerea Directivei 2002/96/CE privind echipamentele electrice
si electronice

Obiectivele Directivei sunt:
− prevenirea aparitiei deseurilor de echipamente electrice si electronice si
reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare ale acestor tipuri de deseuri
pentru a reduce in cea mai mare masura cantitatea de deseuri eliminate;
− imbunatatirea performantei de mediu a tuturor operatorilor implicati in ciclul de
viata al echipamentelor electrice si electronice (producatori, distribuitori si
consumatori) si in mod special a agentilor economici direct implicati in tratarea
deseurilor de echipamente electrice si electronice.
Directiva prevede masuri ce au ca scop:
− crearea de sisteme care sa permita detinatorilor si distribuitorilor finali sa predea
deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) gratuit catre punctele de
colectare;
− asigurarea colectarii de catre distribuitorii de echipamente electrice si electronice
a deseurilor de echipamente electrice si electronice de acelasi tip si in aceeasi
cantitate cu echipamentul/echipamentele furnizate;
− asigurarea unei rate a colectarii selective de cel putin 4 kg/locuitor si an de
deseuri de echipamente electrice si electronice din gospodariile populatiei;
− asigurarea disponibilitatii si accesibilitatii, pe intreg teritoriul tarii, a punctelor de
colectare necesare, tinand cont in special de densitatea populatiei;
− Atingerea unor obiective de valorificare de 80% din greutatea medie pe
echipament si de 75% valorificare materiala pentru:
o Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
o Distribuitoare automate
− Atingerea unor obiective de valorificare de 75% din greutatea medie pe
echipament si de 65% valorificare materiala pentru:
o Echipamente informatice si de telecomunicatii
o Echipamente de larg consum
− Atingerea unor obiective de valorificare de 70% din greutatea medie pe
echipament si de 50% valorificare materiala pentru:
o Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
o Echipamente de iluminat
o Unelte electrice si electronice (cu exceptia uneltelor industriale fixe de
mari dimensiuni)
o Jucarii, echipamente sportive si de agrement
o Instrumente de supraveghere si control
− Pentru lampile cu descarcare in gaz, rata valorificarii materiale va fi de 80% din
greutate.
Romania a obtinut:
− o perioada de tranzitie de 2 ani, pana la 31.12.2008, pentru aplicarea paragrafului
5 al articolului 5 privind obiectivul de colectare de minim 4 kg de deseuri de
echipamente electrice si electronice/locuitor si an;
− o perioada de tranzitie de 2 ani, pana la 31.12.2008, pentru implementarea
paragrafului 2 al articolului 7 privind obiectivele de reciclare/valorificare.
Aceasta perioada de tranzitie inseamna ca Romania trebuie sa pregateasca terenul pentru obtinerea celor 4 kg/locuitor de deseuri de echipamente electrice. Exista doua tinte
intermediare, atit la colectare, cit si la valorificare. Pentru anul 2006 tinta de colectare
este 2 kg/locuitor si 50% tinte de valorificare, pentru anul 2007 tinta de colectare este de
3 kg/locuitor si 75% tinte de valorificare iar pentru anul 2008 tinta de colectare este de 4
kg/locuitor si 100% tinta de valorificare.
Legislatia nationala
Directiva a fost transpusa prin publicarea HG 448/2005 privind deseurile de echipamente
electrice si electronice, in 19 mai 2005 (MOF nr. 491 din 10.06.2005). Pentru aplicarea
acestui act legislativ a fost necesara elaborarea legislatiei secundare, respectiv:
– Ordinul 901/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurile de
echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru
securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare. (MOF 910 din
12.10.2005).
– Ordinul 1225/721/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si
autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind
realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a
deseurilor de echipamente electrice si electronice. (MOF 1161 din 21.12.2005).
– Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul
de de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si
deseurile de echipamente electrice si electronice (MOF 1 din 03.01.2006).
Acesta serie de acte legislative se poate gasi pe site-ul Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor (http://www.mmediu.ro/dep_mediu/informatii_echipamente.htm) si
Ministerului Economiei si Comertului (www.minind.ro/domenii_sectoare/index4.html).
Cuprinsul acestor acte normative este foarte important pentru producatorii de
echipamente electrice si electronice. Conform definitiei din HG 448/2005, producator
inseamna cel care produce, cel care importa si cel care asambleaza si vinde sub marca
proprie aceste echipamente. Pentru mai multe informatii privind definitia echipamentului
accesati adresa (http://www.mmediu.ro/dep_mediu/deseuri/Intrebari.pdf).
Gestionarea echipamentelor electrice si electronice- ORGANIZATII COLECTIVE
Pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice, producatorii
(conform OM 1225/2005) se pot asocia in organizatii colective sau pot actiona
individual. In momentul de fata exista trei structuri care intentioneaza sa preia
responsabilitatile de colectare si reciclare ale producatorilor de echipamente electrice si
electronice.
Una din structuri are intentia sa se ocupe de produsele albe si maro (tel: 203.97.47,
andrei.orban@bshg.com) si reuneste mai multe firme importante, precum: ARCTIC,
Electrolux, Bosch Siemens, Indesit, Candy, Amica, Philips, Gorenje, Franke, a doua
structura se va ocupa de gestionarea produselor gri (IT) si este vorba de APTEDIC (tel:
312.85.63, negoita.valentin@asociatiait.ro), iar a treia structura se va ocupa de
echipamentele de iluminat si este initiata de Philips Lighting Lamps (tel: 203 20 94,
adrian.burtan@philips.com).
Producatorii se pot asocia si in alte tipuri de organizatii, astfel incit procesul de gestionare
a deseurilor sa nu fie prea costisitor. Gestionarea echipamentelor electrice si electronice
in mod individual este mai costisitoare, pentru ca volumul de deseuri este mult mai mic,
iar costurile de reciclare mai mari. Toate informatiile referitoare la organizatiile colective
se regasesc in Ordinul 1225/721/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de
evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii
privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a
deseurilor de echipamente electrice si electronice (MOF 1161 din 21.12.2005). Costurile
de gestionare respectiv cu preluarea, tratarea, reciclarea si valorificareaacestor tipuri de
deseuri se vor concretiza in asa numita „taxa vizibila” (visible fee) care se anexeaza
preturilor din magazin, astfel incit cumparatorul stie cit va costa produsul cumparat si cit
va costa reciclarea lui. Aceasta taxa nu are legatura cu taxa de mediu care este platita
de catre agentii economici la Administratia Fondului pentru Mediu si de asemenea
nu este platita de catre consumatori pentru a li se accepta produsul vechi la
magazinul de unde au achizitionat produsul nou. Conform HG 448/2005 la art. 8 se
mentioneaza urmatoarele: “Pana la data de 13 februarie 2011, la vanzarea de noi
produse producatorii pot informa cumparatorii in legatură cu costurile de colectare,
tratare si eliminare nepoluanta a DEEE provenite din produsele prevazute in anexa nr.
1A, cu exceptia produselor din categoria 1 a aceleiasi anexe, pentru care data este 13
februarie 2013. Aceste costuri nu depasesc costurile reale generate de operatiunile de
colectare, tratare si eliminare nepoluanta.”
Pentru o imagine mai ampla asupra costurilor se poate accesa studiul facut de catre SC
Scholtz Recycling SRL (http://www.mmediu.ro/dep_mediu/deseuri/Studiu_de_caz.pdf)
Colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice
Pentru colectarea acestor tipuri de deseuri este nevoie de puncte de colectare si in HG
448/2005, la art.5 se mentioneaza:
„(1)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a colecta separat DEEE de la
gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru
înfiinţarea punctelor de colectare selectivă a acestora.
(2)În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi
pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii trebuie să predea
DEEE pe care le deţin, conform prevederilor alin. (1) sau la punctele de colectare
constituite în acest scop.
(3)În vederea colectării selective a DEEE provenite de la gospodăriile particulare,
producătorii trebuie să asigure înfiinţarea:
a)până la 31 decembrie 2005 a cel puţin:
(i)un punct de colectare în fiecare judeţ;
(ii)un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100.000 de locuitori;
(iii)6 puncte de colectare în municipiul Bucureşti;
b)până la 31 decembrie 2006 a cel puţin un punct de colectare în fiecare oraş cu peste
20.000 de locuitori.”
In momentul de fata exista 93 de puncte de colectare, din care 47 in judete, 39 in orase cu
peste 100.000 de locuitori si 7 in Bucuresti. Lista cu punctele de colectare se afla pe siteul
Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
(http://www.mmediu.ro/dep_mediu/deseuri/Tabel_puncte_colectare.pdf). Aceste
suprafete au fost puse la dispozitie de catre primarii, iar amenajarea lor se va face de catre producatori. In acest moment, multe din punctele de colectare nu sint functionale.
Colectarea deseurilor de la gospodariile particulare la punctele de colectare se va asigura
de catre primarii, iar transportul lor la reciclatori se va asigura de catre producatori.
Colectarea acestor deseuri de la gospodarii se va organiza in 3 moduri: prin organizarea
unei zile pe saptamina pentru colectarea de la populatie, prin predarea echipamentului
vechi la magazin, in momentul achizitionarii unuia nou (take-back free system) sau prin
predarea lui direct la punctul de colectare de catre populatie. Pentru verificarea acestui
sistem ARCTIC Gaesti a realizat un proiect pilot in zona Militari din Bucuresti, care s-a
finalizat in cursul lunii ianuarie 2006. In aceasta zona au fost colectate de catre operatorii
de la ARCTIC Gaesti, in zilele anuntate in prealabil, frigiderele vechi pe care populatia a
dorit sa le arunce.
Inregistarea producatorilor in Registrul National
Pentru o mai buna gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice,
producatorii sint obligati ca in primele 4 luni ale anului 2006 sa se inregistreze conform
prevederilor Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a
producatorilor, modul de de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele
electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice (MOF 1 din
03.01.2006). Fiecare producator va primi un numar de inregistrare ce va fi comunicat
retelelor de magazine unde isi distribuie echipamentele. Fara acest numar producatorii nu
au voie sa vinda produsele. Garda de Mediu si Autoritatea Nationala pentru Protectia
Consumatorilor vor aplica amenzi intre 10.000 si 20.000 RON pentru nerespectarea
acestei prevederi. In acest fel, producatorii care nu se inregistreaza se vor autoexclude de
pe piata, iar producatorii existenti vor plati in mod echitabil pentru gestionarea deseurilor
de echipamente electrice si electronice colectate. Acest lucru se va intimpla pina la
sfarsitul anului 2006, dupa care producatorii vor plati doar pentru gestionarea deseurilor
provenite din propriile produse.
Inregistrarea producatorilor se face la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, aleea
Lacul Morii 151, sector 6 Bucuresti, iar documentele necesare sint prevazute in Ordinul
nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de de
evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile
de echipamente electrice si electronice (MOF 1 din 03.01.2006).
Pentru clarificarea unor aspecte privind cine este si cine nu producator de echipamente
electrice si electronice se poate analiza materialul de pe adresa
(http://www.mmediu.ro/dep_mediu/deseuri/Intrebari.pdf)
Proiecte internationale pentru sustinerea implementarii sistemului de gestionare a
deseurilor de echipamente electrice si electronice
In vederea implementarii directivei, in cadrul programelor de asistenta aferente
Ministerului Afacerilor Economice din Olanda, a fost selectat pentru fianantare proiectul
“Sistemul de Gestionare al deseurilor de electrice si electronice in Romania”. In cadrul
acestui proiect sint implicate doua ministere: Ministerul Economiei si Comertuluibeneficiar
si Ministerul Mediului si Gospodariri Apelor-cobeneficiar. Scopul proiectului
este de a crea un sistem de management al deseurilor de echipamente electrice si
electronice in Romania, care sa contribuie la protectia mediului, sa previna aparitia unor
bariere in calea comertului si care sa asigure libera circulatie a produselor.
De asemenea s-au organizat seminarii periodice cu producatorii/ importatorii si factorii
implicati in gestionarea acestor deseuri, pentru diseminarea informatiilor si stabilirea
liniilor directoare ale procesului de gestionare a DEEE si EEE.
Surse de informatii
Pentru date suplimentare sau intrebari referitoare la problema deseurilor de echipamente
electrice si electronice, se pot transmite mesaje pe adresa deseuri@mappm.ro (Directia
Generala Deseuri si Substante Chimice Periculoase din cadrul Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor), sabina.irimescu@anpm (Agentia Nationala pentru Protectia
Mediului) sau la Ministerul Economiei si Comertului, Directia Generala Politica
Industriala pe adresa liliana.linculescu@minind.ro, Directia pentru Integrare Europeana si
Negocieri pe adresa mihaela.ghitulete@minind.ro.si Comisia Nationala pentru Reciclarea
Materialelor (cnrm@minind.ro).

Si in format pdf (Material informativ privind gestionarea DEEE).

2 thoughts on “Material informativ privind gestionarea DEEE”


  1. Domnule Andrei,

    Daca sunteti fiul lui Stefan Orban (Dumnezeu sa-l odihneasca) ROTOURS,rog dati-mi un semn!
    Daca am gresit imi cer scuze pt.deranj.

    Boris Feig

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.