Dell – Service de ştergere certificată a datelor

Prezentare generală a service-ului
Dell are onoarea de a furniza servicii de Distrugere certificată a datelor („Service” sau „Operaţii de service”)  pentru produse selectate („Produse acceptate” conform descrierii de mai jos) în conformitate cu această Descriere a service-ului. Clienţii beneficiari pot solicita trimiterea hard disk-ului defect („HDD”) în vederea distrugerii certificate a datelor şi a eliminării. Acest Service include:
• Distrugerea datelor de pe un HDD defect
• Certificat de distrugere a datelor furnizat Clientului
• Eliminarea HDD-ului defect
Produse acceptate: acest Service este disponibil pentru HDD-uri de pe sistemele de computer selectate Dell PowerEdge™, Dell PowerVault™, Dell OptiPlex™, Dell Precision™, Dell Latitude™ şi Dell Vostro™. Produsul acceptat acoperit de această Descriere a service-ului este identificat pe factura Dell a Clientului. Trebuie încheiat un acord separat de către Client pentru fiecare Produs acceptat.
Citiţi cu atenţie această Descriere a service-ului şi reţineţi că Dell îşi rezervă dreptul de a schimba sau a modifica oricând oricare dintre termenii şi condiţiile stabilite în această Descriere a service-ului şi de a determina dacă şi când o astfel de schimbare se aplică clienţilor existenţi şi viitori.
Prezentare generală a termenilor şi condiţiilor
Acest contract („Contract” sau „Descriere service”) este încheiat între client („dvs.” sau „Client”) şi entitatea Dell identificată pe factura clientului („Dell”). Prin achiziţionarea acestor Operaţii de service (definite aici) de la Dell, Clientul este de acord să se supună tuturor termenilor şi condiţiilor prezentate în acest document. Clientul este de acord că înnoirea, modificarea, extinderea sau continuarea utilizării Operaţiilor de service peste termenul iniţial se conformează Descrierii service-ului disponibile în acel moment pentru verificare la locaţia oferită în tabelul de mai jos cu informaţii globale despre site-uri Web.
Contracte pentru servicii principale. Dell are plăcerea să vă ofere această Descriere a service-ului cu privire la contractul separat încheiat de Client cu Dell pentru servicii principale sau, în absenţa unui astfel de contract, următorul contract este inclus în totalitate ca referinţă:
• Clienţi direcţi şi utilizatori finali: contractul Dell pentru servicii principale pentru clienţi („CMSA”) disponibil pentru reînnoire la locaţia furnizată în tabelul de mai jos cu informaţii globale despre site-uri Web sau
• Partenerii certificaţi PartnerDirect sau cei înregistraţi şi distribuitorii: Termenii şi condiţiile Dell pentru vânzarea către persoanele sau entităţile care achiziţionează în vederea distribuirii, disponibile pentru reînnoire la locaţia furnizată în tabelul de mai jos cu informaţii globale despre site-uri Web.
Politica de utilizare acceptabilă a serviciilor Dell. Utilizarea de către clienţi a software-ului, a serviciilor online sau a serviciilor facilitate de software în legătură cu serviciile se supune termenilor politicii de utilizare acceptabilă a serviciilor Dell („AUP”), care este disponibilă pentru reînnoire la locaţia furnizată în tabelul de mai jos cu informaţii globale despre site-uri Web şi este inclusă în totalitate aici ca referinţă. Partenerii certificaţi PartnerDirect sau cei înregistraţi, distribuitorii şi furnizorii de servicii sunt responsabili să se asigure că utilizatorii finali sunt de acord să se supună termenilor şi condiţiilor AUP înaintea utilizării Operaţiilor de service.

Proceduri de asistenţă
Clienţii trebuie să contacteze telefonic asistenţa tehnică pentru garanţia componentelor hardware Dell, în conformitate cu acordul de service Dell aplicabil, atunci când aceştia au o problemă sau când suspectează defectarea unui HDD. Clienţii vor beneficia de depanare şi de acordare de asistenţă prin telefon, în conformitate cu
acordul de service aplicabil încheiat de aceştia.
Dacă tehnicianul Dell stabileşte că HDD-ul are o problemă care este acoperită de Garanţia limitată Dell pentru componente hardware, Dell va expedia un HDD de înlocuire Clientului, în conformitate cu acordul de service aplicabil încheiat de Client (de exemplu, livrare în 4 ore sau livrare în a doua zi lucrătoare).
Acest Service permite Clientului returnarea HDD-ului defect pentru Distrugerea certificată a datelor şi pentru eliminarea HDD-ului defect. După ce HDD-ul defect ajunge la laboratorul de recuperare din regiunea respectivă, este iniţiat procesul de distrugere, iar detaliile de înregistrare ale activităţii derulate în beneficiul Clientului sunt introduse în portalul pentru clienţi la adresa www.dell.com/dataprotectionportal. În timpul procesului de distrugere a datelor, clienţii se pot conecta la portal pentru a vedea starea curentă a returnării, ştergerea datelor şi eliminarea HDD-ului.
După distrugerea datelor prin demagnetizarea HDD-ului, se actualizează datele de pe portal despre finalizarea procesului. Clientul poate descărca de pe portal un certificat de ştergere, care confirmă distrugerea datelor. Hard disk-ul demagnetizat şi defect este apoi eliminat într-o manieră ecologică aprobată de Dell.
Nu se includ în acest Service:
• Recuperarea datelor sau backupul de date.
• Activităţi cum ar fi instalarea, dezinstalarea, relocarea, păstrarea preventivă, asistenţa de instruire, adiministrarea la distanţă.
• Asistenţa pentru daunele rezultate din mutarea Produsului acceptat dintr-o locaţie geografică în alta sau de la o entitate la alta.
• Nicio activitate sau servicii care nu sunt descrise în mod expres în această Descriere a service-ului.
• Acest service nu este disponibil pentru clienţii care au achiziţionat Service-ul Dell de păstrare a hard disk-ului.
Responsabilităţile clientului
• Raportarea fiecărui incident de defectare a HDD-ului către asistenţa de asigurare a garanţiei Dell pentru componentele hardware, în conformitate cu acordul de service aplicabil al Clientului.
• La cerere, furnizarea către Dell a informaţiilor de identificare a componentei („PPID”) sau a detaliilor adecvate care să ateste faptul că a survenit o defecţiune a unei unităţi acoperite de contract.
• Returnarea HDD-ului defect în pachetul utilizat pentru a oferi înlocuirea HDD-ului sau a materialelor care respectă standarde similare.
• După finalizarea distrugerii prin demagnetizare, DATELE VOR FI COMPLET IRECUPERABILE. Clientul are responsabilitatea de a păstra backup complet al datelor şi al programelor existente pe toate sistemele afectate înainte de livrarea acestui Service. DELL NU ÎŞI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU PIERDEREA SAU RECUPERAREA DATELOR SAU PROGRAMELOR şi nici pentru pierderea posibilităţii
de utilizare a sistemului(elor), cauzată de serviciile sau asistenţa sau orice omisiune, inclusiv neglijenţa, din partea Dell sau a unui terţ furnizor de servicii.
• Dell îşi declină orice răspundere pentru HDD-uri şi alte suporturi media (şi date conţinute de acestea) care se pierd sau sunt avariate în perioada în care se află în posesia transportatorului comercial terţ.
• Conform acestui Service se poate solicita Clientului să trimită HDD-ul în afara ţării sau a regiunii acestuia. În consecinţă, Clientul poate avea etape suplimentare de service şi responsabilităţi asociate cu exportul, cum ar fi completarea formularelor vamale şi cooperarea în vederea cerinţelor locale de export.
• Clientul va respecta toate legile aplicabile privind confidenţialitatea şi protejarea datelor şi declară că deţine permisiunea şi acordul integrale necesare de la titularii drepturilor aplicabile asupra informaţiilor şi a datelor (inclusiv de la persoanele individuale în legătură cu informaţiile personale ale acestora) de a transfera un HDD care conţine respectivele date şi informaţii la compania Dell pentru recuperare.

NOTĂ: dacă Clientul nu respectă termenii şi responsabilităţile, conform specificaţiilor din această Descriere a service-ului, atunci Dell nu are nicio obligaţie să livreze acest Service.
Informaţii suplimentare importante
Cesionarea. Dell poate cesiona acest Service şi/sau Descriere service-ului unor terţi furnizori de servicii calificaţi.
Anularea. Conform politicii în vigoare de returnare a produselor şi serviciilor pentru locaţia geografică a Clientului, Clientul poate rezilia acest Service într-un număr definit de zile de la primirea de către Client a Produsului acceptat, prin trimiterea către Dell a unui aviz de anulare în scris. În cazul în care Clientul anulează acest Service în acea perioadă, Dell va trimite Clientului o rambursare completă, cu excepţia costurilor pentru eventualele solicitări de asistenţă efectuate la această Descriere a service-ului. Cu toate acestea, dacă respectiva perioadă a expirat de la primirea de către Client a Produsului acceptat, Clientul nu poate anula acest Service decât în baza unei legi în vigoare dintr-un stat/o ţară/o provincie, care nu poate fi înlocuită prin contract. Dell poate anula oricând acest Service în termenul acestuia, pentru oricare dintre următoarele motive:
• Clientul nu plăteşte preţul total pentru acest Service în conformitate cu termenii din factură;
• Clientul refuză să coopereze cu analistul care oferă asistenţă sau cu tehnicianul trimis la sediul său sau
• Clientul nu respectă toţi termenii şi condiţiile stabilite în această Descriere a service-ului.
Dacă Dell anulează acest Service, Dell va trimite Clientului un aviz de anulare în scris la adresa indicată pe factura Clientului. Avizul va include motivul şi data efectivă a anulării, care nu va fi mai devreme de zece (10) zile de la data la care Dell trimite Clientului avizul de anulare, dacă legea naţională nu impune alte condiţii de anulare care nu pot fi schimbate prin contract. DACĂ DELL ANULEAZĂ ACEST SERVICE CONFORM
ACESTUI PARAGRAF, CLIENTUL NU VA FI ÎNDREPTĂŢIT LA NICIO RAMBURSARE DETAXĂ PLĂTITĂ SAU RESTANTĂ CĂTRE DELL.
Relocarea. Acest Service va fi furnizat la locaţia(iile) indicată(e) pe factura Clientului. Acest Service nu este disponibil în toate locaţiile. Obligaţia Dell de a furniza Operaţiile de service pentru Produsele acceptate relocate depinde de disponibilitatea service-ului local şi poate implica taxe suplimentare, precum şi inspectarea şi recertificarea produselor acceptate relocate la preţurile de consultanţă Dell din acel moment pentru durată şi materiale. Clientul va furniza gratuit către Dell acces suficient şi sigur la utilităţile sale, pentru ca Dell să îşi îndeplinească obligaţiile.
Dreptul de proprietate asupra pieselor de service. Toate piesele de service Dell îndepărtate din Produsul acceptat şi returnate către Dell devin proprietatea Dell. Clientul trebuie să efectueze plăţi către Dell la preţul(urile) curent(e) de vânzare cu amănuntul pentru orice piese de service îndepărtate din sistem şi reţinute de Client (cu excepţia hard disk-urilor din sistemele acoperite de Service-ul de păstrare a hard disk-ului) în cazul în care Clientul a primit piese de schimb de la Dell. Dell utilizează piese noi şi recondiţionate fabricate de diferiţi producători în vederea efectuării reparaţiilor în garanţie.
Termenul şi reînnoirea. Clientul va beneficia de Operaţiile de service în termenul indicat pe factura Dell pentru Client. Înaintea expirării termenului pentru service, Clientul poate fi îndreptăţit la extinderea termenului în funcţie de opţiunile disponibile în vigoare în acel moment şi în conformitate cu procedurile curente Dell.
În plus, la alegerea sa, Dell poate propune reînnoirea acestui Service prin trimiterea către Client a unei facturi pentru reînnoirea Service-ului. La alegerea sa (dacă este permis de lege), Clientul poate fi de acord cu această reînnoire a Service-ului prin plata facturii până la data scadentă. Plata facturilor pentru reînnoire va indica acordul Clientului pentru extinderea termenului acestui Service. Prin înnoirea acestui Service, Clientul este de
acord că termenii în vigoare la acea dată se vor aplica perioadei de reînnoire. În cazul în care Clientul alege să nu plătească o factură de reînnoire, Operaţiile de service vor fi sistate de la data expirării stabilită pe factura iniţială sau pe ultima factură plătită de Client.
Transferul Service-ului. Conform limitărilor stabilite în această Descriere a service-ului, Clientul poate transfera acest Service unui terţ care achiziţionează întregul Produs acceptat al Clientului înaintea expirării termenului de service în vigoare în acel moment în cazul în care Clientul este cumpărătorul iniţial al Produsului acceptat şi al acestui Service sau Clientul a achiziţionat Produsul acceptat şi acest Service de la proprietarul iniţial (sau un proprietar intermediar anterior) şi a respectat toate procedurile de transfer. Se poate aplica o taxă de transfer.
Reţineţi că în cazul în care Clientul sau persoana la care se efectuează transferul mută Produsul acceptat într-o locaţie geografică în care acest Service nu este disponibil sau nu este disponibil la acelaşi preţ pe care Clientul l-a plătit pentru respectivul Service, Clientul poate să nu aibă acoperire sau poate suporta o taxă suplimentară pentru a păstra aceleaşi categorii de acoperire a asistenţei la noua locaţie. În cazul în care Clientul alege să nu plătească aceste taxe suplimentare, Service-ul Clientului poate fi modificat automat în
categoriile de asistenţă care sunt disponibile la acel preţ sau la unul mai mic în respectiva locaţie nouă, fără posibilitate de rambursare.

Acelasi lucru si in format pdf (ProSupport_Certified_Data_ Destruction_FINAL).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.