Dell – Service de urmărire şi recuperare a notebook-ului şi Service de ştergere a datelor de la distanţă

Prezentare generală a Service-ului
Dell are plăcerea de a furniza Service-ul de urmărire şi recuperare a notebook-ului şi Service-ul de ştergere a datelor la distanţă („Service” sau „Operaţii de service”) pentru produsele selectate în cauză („Produsele acceptate” conform descrierii de mai jos) în conformitate cu acest document („Descrierea service-ului”).
Service-ul de de urmărire şi recuperare a notebook-ului oferă servicii de urmărire şi recuperare a notebook-ului pentru perioada indicată în factura dumneavoastră.
Service-ul de ştergere a datelor la distanţă oferă clienţilor în cauză service de ştergere a datelor la distanţă pentru produsul în cauză achiziţionat de aceştia, pe perioada indicată în factură.
Produse acceptate: acest Service este disponibil pentru anumite sisteme de computere Dell Precision™ şi Dell Latitude™ . Produsul acceptat acoperit de această Descriere a service-ului este identificat pe factura Dell a Clientului. Trebuie încheiat un contract separat de către Client pentru fiecare Produs acceptat.
Citiţi cu atenţie această Descriere a service-ului şi reţineţi că Dell îşi rezervă dreptul de a schimba sau a modifica oricând oricare dintre termenii şi condiţiile stabilite în această Descriere a service-ului şi de a determina dacă şi când o astfel de schimbare se aplică clienţilor existenţi şi viitori. Etapele de service detaliate şi cerinţele suplimentare pentru utilizarea Service-ului de recuperare a notebook-ului şi a Service-ului de recuperare a notebook-ului cu ştergerea datelor de la distanţă sunt prezentate pe portalul Dell online la adresa http://trackingandrecovery.dell.com . Acest Service este furnizat de Dell printr-un furnizor terţ de servicii.
Prezentare generală a termenilor şi condiţiilor
Acest contract („Contract” sau „Descriere service”) este încheiat între client („dvs.” sau „Client”) şi entitatea Dell identificată pe factura Clientului („Dell”). Prin achiziţionarea acestor Operaţii de service (definite aici) de la Dell, Clientul este de acord să se supună tuturor termenilor şi condiţiilor prezentate în acest document. Clientul este de acord că înnoirea, modificarea, extinderea sau continuarea utilizării Operaţiilor de service peste termenul iniţial se conformează Descrierii service-ului disponibile în acel moment pentru verificare la locaţia oferită în tabelul de mai jos cu informaţii globale despre site-uri Web.
Contracte pentru servicii principale. Dell are plăcerea să vă ofere această Descriere a service-ului cu privire la contractul separat încheiat de Client cu Dell pentru servicii principale sau, în absenţa unui astfel de contract, următorul contract este inclus în totalitate ca referinţă:
Clienţi direcţi şi utilizatori finali: Contractul Dell pentru servicii principale pentru clienţi („CMSA”) disponibil pentru reînnoire la locaţia furnizată în tabelul de mai jos cu informaţii globale despre site-uri Web sau
Partenerii certificaţi PartnerDirect sau cei înregistraţi şi distribuitorii: Termenii şi condiţiile Dell pentru vânzarea către persoanele sau entităţile care achiziţionează în vederea revânzării, disponibile pentru reînnoire la locaţia furnizată în tabelul de mai jos cu informaţii globale despre site-uri Web.
Politica de utilizare acceptabilă a serviciilor Dell. Utilizarea de către clienţi a software-ului, a serviciilor online sau a serviciilor facilitate de software în legătură cu serviciile se supune termenilor politicii de utilizare acceptabilă a serviciilor Dell („AUP”), care este disponibilă pentru reînnoire la locaţia furnizată în tabelul de mai jos cu informaţii globale despre site-uri Web şi este inclusă în totalitate aici ca referinţă. Partenerii certificaţi PartnerDirect sau cei înregistraţi, distribuitorii şi furnizorii de servicii sunt responsabili să se asigure că de către aceştia.
Proceduri de asistenţă
Clienţii care au achiziţionat Service-ul de urmărire şi recuperare a notebook-ului
Computerele vor fi livrate împreună cu un agent software de urmărire şi recuperare a notebook-ului şi un modul de rezistenţă încorporat în BIOS. Acesta permite agentului software să reziste reinstalărilor de sistem de operare, reformatărilor de hard disk şi chiar înlocuirilor de hard disk. Agentul software este apoi capabil să se conecteze prin Internet atunci când se raportează dispariţia sistemului. În plus, pentru sistemele cu tehnologie
GPS inclusă, Service-ul de urmărire şi recuperare a notebook-ului obţine şi raportează informaţii despre locaţie.
Service-ul este activat de un instrument software pentru securitatea şi urmărirea notebook-ului şi de un server de monitorizare. Monitorizarea tuturor computerelor este furnizată prin intermediul unui centru de monitorizare. Pentru a asigura funcţionarea completă a acestuia, este posibil să existe actualizări periodice ale agentului
software, atunci când acesta comunică cu centrul de monitorizare. Perioada de furnizare a Service-ului începe cu data achiziţionării Service-ului de urmărire şi monitorizare a notebook-ului şi coincide cu perioada indicată pe factură.
Agentul software de urmărire şi recuperare a notebook-ului păstrează un număr de serie electronic care identifică în mod unic computerul. Când un computer care are instalat agentul software se conectează la Internet sau utilizează o conexiunea directă prin modem de linie comutată, agentul contactează centrul de monitorizare pentru a raporta locaţia computerului (fie protocolul de Internet – adresa IP, fie numărul de telefon
de la care se apelează). Acest mesaj este scurt, silenţios şi nu necesită solicitarea unei acţiuni din partea clientului sau vreo interacţiune cu acesta. Toate informaţiile oferite de agent sunt arhivate, păstrate confidenţiale, stocate într-o locaţie fizică sigură şi
accesate numai pentru a presta acest Service. Clienţii pot accesa detaliile contului computerului acestora, online, 24 de ore / 7 zile, printr-un site Web cu protocol SSL, protejat prin parolă, aflat la adresa http://trackingandrecovery.dell.com. Clientul recunoaşte că aplicaţia software şi Operaţiile de service sunt concepute pentru a urmări locaţia unui notebook şi, în consecinţă, poate, prin extensie, să urmărească locaţia persoanei care utilizează notebook-ul. Este responsabilitatea Clientului să utilizeze Service-ul numai în
conformitate cu legile aplicabile privind confidenţialitatea şi protejarea datelor şi să obţină toate permisiunile şi acordurile necesare sau obligatorii conform legilor aplicabile privind confidenţialitatea şi protejarea datelor pentru ca Clientul să angajeze Dell în urmărirea notebook-urilor în conformitate cu termenii de mai jos.
Clienţii trebuie să contacteze asistenţa Dell pentru urmărirea şi recuperarea notebook-ului sau asistenţa oferită prin garanţia pentru componente hardware în conformitate cu acordul de service aplicabil al Clientului, atunci când se confruntă cu situaţia unui notebook pierdut sau furat. Informaţiile de contact se află la adresa www.dell.com/trackingandrecovery. Service-ul de urmărire şi recuperare începe când un client trimite un raport
online la adresa http://trackingandrecovery.dell.com. Raportul completat integral va conţine detalii ale raportului privind furtul întocmit la secţia de poliţie locală a clientului. Dacă, din anumite motive, clientul nu poate trimite raportul online, acesta poate contacta telefonic asistenţa Dell pentru urmărirea şi recuperarea notebook-ului pentru a transmite prin fax sau prin telefon informaţiile respective. Echipa Dell de urmărire şi recuperare a notebook-ului va examina informaţiile înregistrate de Centrul nostru de monitorizare. Dacă se primeşte un răspuns de la notebook, Dell va încerca să identifice locaţia sistemului prin
urmărirea locaţiei adresei IP, a locaţiei prin GPS (dacă este disponibilă în cazul respectivului Produs acceptat) etc. Dell nu garantează că va putea recupera orice computer pentru care se aplică acest Service. Echipa de urmărire şi recuperare a notebook-ului va oferi informaţii pentru a asista oficialităţile însărcinate cu aplicarea
legii în acţiunile de recuperare a computerului. Clientul va fi informat asupra stării recuperării computerului său prin e-mail sau prin urmărirea bazată pe Web oferită la adresa http://trackingandrecovery.dell.com.
Clienţii care au achiziţionat Service-ul de ştergere a datelor de la distanţă
Service-ul este activat de un instrument software pentru securitatea şi urmărirea notebook-ului şi de un server de monitorizare. Monitorizarea tuturor computerelor este furnizată prin intermediul unui centru de monitorizare. Pentru a asigura funcţionarea completă a acestuia, este posibil să existe actualizări periodice ale agentului
software, atunci când acesta comunică cu centrul de monitorizare. Perioada de furnizare a Service-ului începe cu data achiziţionării Service-ului de ştergere a datelor de la distanţă şi coincide cu perioada indicată pe factură. Toate informaţiile oferite de agentul software sunt arhivate, păstrate confidenţiale, stocate într-o locaţie fizică sigură şi accesate numai pentru a presta acest Service. Clienţii pot accesa detaliile contului computerului acestora, online, 24 de ore / 7 zile, printr-un site Web cu protocol SSL, protejat prin parolă, aflat la adresa http://trackingandrecovery.dell.com. Clienţii pot configura de la distanţă o solicitare de ştergere a datelor, astfel încât datele importante aflate pe un computer furat sau pierdut să fie şterse data următoare când computerul apelează centrul de monitorizare.
Această acţiune va iniţia un algoritm care începe eliminarea datelor. Odată eliminate, datele nu mai pot fi recuperate sub nicio formă. Când se finalizează executarea unei funcţii de ştergere a datelor, se poate vedea un fişier de înregistrare în cadrul site-ului Web al Centrului pentru clienţi, care confirmă ştegerea tuturor datelor importante – ajută companiile şi organizaţiile în legătură cu legile şi reglementările privind protecţia datelor. De asemenea, clienţii pot utiliza acest service atunci când un sistem şi-a încheiat perioada de funcţionare şi este necesară eliminarea în siguranţă a datelor.
Nu se includ în acest Service:
• Asigurare pentru notebook-urile furate
• Garanţia că toate produsele cu acest Service vor fi recuperate
• Recuperarea datelor şterse de la distanţă
Responsabilităţile Clientului
Clienţii care au achiziţionat Service-ul de urmărire şi recuperare a notebook-ului
• Pentru a putea fi furnizat Service-ul de urmărire şi recuperare a notebook-ului, clientul trebuie să instaleze agentul software de urmărire şi recuperare a notebook-ului furnizat la achiziţionarea Service-ului de urmărire şi recuperare a notebook-ului.
• Clientul trebuie să îşi exprime acordul cu termenii Acordului de acordare a licenţei pentru aplicaţia software de urmărire şi recuperare a notebook-ului, care se află la adresa http://trackingandrecovery.dell.com.
• Clientul trebuie să activeze Service-ul online la adresa http://trackingandrecovery.dell.com. şi să se conecteze la Internet periodic.
• Clientul are obligaţia de a menţine secrete orice parole utilizate pentru accesarea site-ului Web de gestionare a service-ului, online, şi trebuie să păstreze parolele şi alte materiale de activare a contului separat de computerul protejat.
• Pentru service-ul de urmărire şi recuperare, clientul trebuie să completeze şi să trimită un raport oficial al poliţiei cu aplicarea legii din jurisdicţia unde a fost furat notebook-ul respectiv şi să obţină o înregistrare a acestui raport, inclusiv numărul dosarului înregistrat la secţia de poliţie în decurs de 7 zile de la descoperirea furtului şi în niciun caz peste paisprezece (14) zile de la data efectivă a furtului. Raportul este disponibil prin conectarea folosind contul online al clientului la adresa http://trackingandrecovery.dell.com.
sau prin contactarea telefonică a asistenţei Dell pentru urmărirea şi recuperarea notebook-ului.
• Cerinţele suplimentare pentru utilizarea de către dumneavoastră a Service-ului de recuperare a notebookului şi a Service-ului de recuperare a notebook-ului cu ştergerea datelor de la distanţă sunt prezentate în cadrul portalului Dell online la adresa http://trackingandrecovery.dell.com. Clientul trebuie să examineze şi să se conformeze respectivelor cerinţe pentru a iniţia o solicitare de recuperare a notebook-ului la Dell
Clienţii care au achiziţionat Service-ul de ştergere a datelor de la distanţă
• Pentru a se putea furniza Service-ul de ştergere a datelor de la distanţă, clientul trebuie să instaleze agentul software de ştergere a datelor de la distanţă furnizat la achiziţionarea Service-ului de ştergere a datelor de la distanţă.
Clientul trebuie să îşi exprime acordul cu termenii Acordului de acordare a licenţei pentru aplicaţia software de ştergere a datelor de la distanţă, care se află la adresa http://trackingandrecovery.dell.com.
• Clientul trebuie să activeze Service-ul online la adresa  http://trackingandrecovery.dell.com. şi să se conecteze la Internet periodic.
• Clientul are obligaţia de a menţine secrete orice parole utilizate pentru accesarea site-ului Web de gestionare a service-ului, online, şi trebuie să păstreze parolele şi alte materiale de activare a contului separat de computerul protejat.
• Cerinţele suplimentare pentru utilizarea de către dumneavoastră a Service-ului de recuperare a notebookului şi a Service-ului de recuperare a notebook-ului cu ştergerea datelor de la distanţă sunt prezentate în cadrul portalului Dell online la adresa http://trackingandrecovery.dell.com. Clientul trebuie să examineze şi să se conformeze respectivelor cerinţe pentru a iniţia o solicitare de ştergere a datelor de la distanţă la Dell.
• Clienţii se vor asigura de respectarea legilor aplicabile privind confidenţialitatea şi protecţia datelor în ceea ce priveşte furnizarea acestui service, inclusiv, dar fără a se limita la, orice solicitări de notificare către angajaţii afectaţi.
Toţi clienţii care au achiziţionat Service de urmărire şi recuperare a notebook-ului sau de ştergere a datelor de la distanţă
• Efectuaţi o copie de backup a tuturor datelor şi programelor existente de pe toate sistemele afectate înaintea furnizării acestui Service. DELL NU ÎŞI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU PIERDEREA SAU RECUPERAREA DATELOR SAU PROGRAMELOR şi nici pentru pierderea posibilităţii de utilizare a sistemului(elor), cauzată de serviciile sau asistenţa sau orice omisiune, inclusiv neglijenţa, din
partea Dell sau a unui terţ furnizor de servicii.
• Cerinţe suplimentare privind utilizarea de către dvs. a Service-ului de recuperare a notebook-ului şi a Service-ului de recuperare a notebook-ului cu ştergerea datelor de la distanţă sunt prezentate pe portalul Dell online la adresa http://trackingandrecovery.dell.com. Clientul trebuie să examineze şi să se
conformeze respectivelor cerinţe pentru a iniţia o solicitare de recuperare a notebook-ului sau de ştergere a datelor de la distanţă la Dell.
• Clienţii se vor asigura de respectarea legilor aplicabile privind confidenţialitatea şi protecţia datelor în ceea ce priveşte furnizarea acestui service, inclusiv, dar fără a se limita la, orice solicitări de notificare către angajaţii afectaţi.
Informaţii suplimentare importante
Cesionarea. Dell poate cesiona acest Service şi/sau Descriere a service-ului unor terţi furnizori de servicii calificaţi.
Anularea. Conform politicii în vigoare de returnare a produselor şi serviciilor pentru locaţia geografică a Clientului, Clientul poate rezilia acest Service într-un număr definit de zile de la primirea de către Client a Produsului acceptat, prin trimiterea către Dell a unui aviz de anulare în scris. În cazul în care Clientul anulează acest Service în acea perioadă, Dell va trimite Clientului o rambursare completă, cu excepţia costurilor pentru eventualele solicitări de asistenţă efectuate la această Descriere a service-ului. Cu toate acestea, dacă
respectiva perioadă a expirat de la primirea de către Client a Produsului acceptat, Clientul nu poate anula acest Service decât în baza unei legi în vigoare dintr-un stat/o ţară/o provincie, care nu poate fi înlocuită prin contract. Dell poate anula oricând acest Service în termenul acestuia, pentru oricare dintre următoarele motive:
• Clientul nu plăteşte preţul total pentru acest Service în conformitate cu termenii din factură;
• Clientul refuză să coopereze cu analistul care oferă asistenţă sau cu tehnicianul trimis la sediul acestuia sau
• Clientul nu respectă toţi termenii şi condiţiile stabilite în această Descriere a service-ului.
Dacă Dell anulează acest Service, Dell va trimite Clientului un aviz de anulare în scris la adresa indicată pe factura Clientului. Avizul va include motivul şi data efectivă a anulării, care nu va fi mai devreme de zece (10) zile de la data la care Dell trimite Clientului avizul de anulare, dacă legea naţională nu impune alte condiţii de anulare care nu pot fi schimbate prin contract. DACĂ DELL ANULEAZĂ ACEST SERVICE CONFORM
ACESTUI PARAGRAF, CLIENTUL NU VA FI ÎNDREPTĂŢIT LA NICIO RAMBURSARE DE TAXĂ PLĂTITĂ SAU RESTANTĂ CĂTRE DELL.
Relocarea. Acest Service va fi furnizat la locaţia(iile) indicată(e) pe factura Clientului. Acest Service nu este disponibil în toate locaţiile. Obligaţia Dell de a furniza Operaţiile de service pentru Produsele acceptate relocate depinde de disponibilitatea service-ului local şi poate implica taxe suplimentare, precum şi inspectarea şi recertificarea Produselor acceptate relocate la preţurile de consultanţă Dell din acel moment pentru durată şi materiale. Clientul va furniza gratuit către Dell acces suficient şi sigur la utilităţile sale, pentru ca Dell să îşi îndeplinească obligaţiile.
Termenul şi reînnoirea. Clientul va beneficia de Operaţii de service în termenul indicat pe factura Dell pentru Client. Înaintea expirării termenului pentru service, Clientul poate fi îndreptăţit la extinderea termenului în funcţie de opţiunile disponibile în vigoare în acel moment şi în conformitate cu procedurile curente Dell. În plus, la alegerea sa, Dell poate propune reînnoirea acestui Service prin trimiterea către Client a unei facturi pentru reînnoirea Operaţiilor de service. La alegerea sa (dacă este permis de lege), Clientul poate fi de acord cu această reînnoire a Operaţiilor de service prin plata facturii până la data scadentă. Plata facturilor pentru reînnoire va indica acordul Clientului pentru extinderea termenului acestui Service. Prin înnoirea acestui Service, Clientul este de acord că termenii în vigoare la acea dată se vor aplica perioadei de reînnoire. În cazul în care Clientul alege să nu plătească o factură de reînnoire, Operaţiile de service vor fi sistate de la data expirării stabilită pe factura iniţială sau pe ultima factură plătită de Client.
Transferul Service-ului. Conform limitărilor stabilite în această Descriere a service-ului, clientul poate transfera acest Service unui terţ care achiziţionează întregul Produs acceptat al Clientului înaintea expirării termenului de service în vigoare în acel moment în cazul în care Clientul este cumpărătorul iniţial al Produsului acceptat şi al acestui Service sau Clientul a achiziţionat Produsul acceptat şi acest Service de la proprietarul iniţial (sau un proprietar intermediar anterior) şi a respectat toate procedurile de transfer. Se poate aplica o taxă de transfer.
Reţineţi că în cazul în care Clientul sau persoana la care se efectuează transferul mută Produsul acceptat într-o locaţie geografică în care acest Service nu este disponibil sau nu este disponibil la acelaşi preţ pe care Clientul l-a plătit pentru respectivul Service, Clientul poate să nu aibă acoperire sau poate suporta o taxă suplimentară pentru a păstra aceleaşi categorii de acoperire a asistenţei la noua locaţie. În cazul în care Clientul alege să nu plătească aceste taxe suplimentare, Service-ul clientului poate fi modificat automat în
categoriile de asistenţă care sunt disponibile la acel preţ sau la unul mai mic în respectiva locaţie nouă, fără posibilitate de rambursare.

Acelasi lucru, in format pdf (ProSupport_Laptop_Tracking_Recovery_Remote_Data_Delete_FINAL).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.