Service extins pentru baterie – Dell

Prezentare generală service
Service-ul extins pentru baterie („Service-ul” sau „Operaţiile de service”) este disponibil pentru produsele selectate („Produsele acceptate” definite mai jos) care beneficiază de garanţia limitată Dell, după cum este definită mai jos, pentru o perioadă suplimentară de un an sau de doi ani în conformitate cu acest document („Descriere service”) până la maximum trei ani. Garanţia limitată Dell oferă acoperire pentru bateria principală a
computerului portabil pentru o garanţie limitată pe mai puţin de 1 an sau pentru durata unei garanţii limitate pentru computerul portabil Dell cu care este furnizată bateria. Service-ul prelungeşte termenul de acoperire pentru garanţia limitată rămasă a clientului până la 3 ani, prin oferirea unei baterii de schimb în termenul extins, în eventualitatea în care bateria principală a clientului se defectează. Acest Service este limitat la înlocuirea bateriei numai o singură dată în termenul extins, iar acest Service se încheie după ce clientul primeşte o baterie de schimb sau perioada Service-ului extins expiră pentru Produsul acceptat, indiferent care dintre aceste evenimente are loc primul. În plus, dacă bateria de schimb primită de client se defectează într-un interval de 90 de zile de la primire, se va oferi o altă baterie de schimb în locul acesteia.
Produse acceptate: acest Service este disponibil pe sistemele selectate de computere portabile Dell Precision™, Dell Latitude™ şi Dell Vostro™, care dispun de o garanţie limitată (Basic sau ProSupport). Acest Service nu este disponibil pe sistemele de computere portabile Dell Inspiron™ sau Dell XPS™ . Produsul acceptat acoperit de această Descriere a service-ului este identificat pe factura pe care clientul o primeşte de la distribuitor. Trebuie achiziţionat un Service separat de către client pentru fiecare Produs acceptat. Citiţi cu atenţie această Descriere a service-ului şi reţineţi că Dell îşi rezervă dreptul de a schimba sau a modifica oricând oricare dintre termenii şi condiţiile stabilite în această Descriere a service-ului şi de a determina dacă şi când o astfel de schimbare se aplică clienţilor existenţi şi viitori.
Prezentare generală a termenilor şi condiţiilor
Acest contract („Contract” sau „Descriere service”) este încheiat între client („dvs.” sau „Client”) şi distribuitorul autorizat Dell identificat pe factura clientului. Prin achiziţionarea acestor Operaţii de service (definite în acest document), Clientul este de acord să respecte toţi termenii şi condiţiile stabilite în acest document şi în contractul separat în vigoare încheiat între Client şi distribuitorul acestor Operaţii de service.
Politica de utilizare acceptabilă a serviciilor Dell. Utilizarea de către clienţi a software-ului, serviciilor online sau serviciilor facilitate de software în legătură cu serviciile se supune termenilor politicii de utilizare acceptabilă a serviciilor Dell („AUP”), care este disponibilă pentru reînnoire la locaţia furnizată în tabelul de mai jos cu informaţii globale despre situri web şi este inclusă în totalitate aici ca referinţă.
Părţile de schimb pot fi recondiţionate şi reciclate şi sunt înlocuite pe baza specificaţiei, nu pe baza mărcii şi a modelului, cu excepţia locaţiilor unde legea prevede altfel.
Proceduri de asistenţă
Contactarea Dell pentru service extins pentru baterie:
Clienţii trebuie să apeleze asistenţa Dell pentru hardware în conformitate cu Contractul de service în vigoare al clientului atunci când Clientul întâmpină o problemă cu bateria principală în legătură cu Produsele acceptate. Dacă tehnicianul determină că bateria prezintă o defecţiune acoperită de termenii acestui Service, Dell va
trimite clientului bateria de schimb în condiţiile acestui Contract de service al clientului.

Nu se includ în acest Service:
• Mai mult de o baterie de schimb pentru fiecare Produs acceptat (cu excepţia cazurilor când bateria de schimb trimisă clientului se defectează într-un interval de 90 de zile de la primire).
• Acoperire pentru un alt tip de baterie decât cea comandată iniţial împreună cu sistemul de computer portabil.
• Acoperire în afara Produselor acceptate.
• Acoperire dincolo de termenul Service-ului indicat pe factură
• Acoperire pentru baterii secundare achiziţionate separat de produsul acceptat
• Asistenţă pentru daune cauzate de: orice parte (cu excepţia Dell sau terţii autorizaţi Dell), forţe externe, instalare, utilizare sau modificări incorecte.
Responsabilităţile clientului
• Raportarea defectării bateriei către asistenţa Dell pentru hardware în conformitate cu Contractul în vigoare al clientului
• La cerere, furnizarea către Dell a numărului de serie de pe etichetă şi a informaţiilor de identificare a componentei („PPID”) sau a detaliilor adecvate care să ateste faptul că a survenit o defecţiune a unei baterii acoperite de contract şi că este acoperită de acest Service
• Informarea tehnicianului că a fost achiziţionat pentru sistem service-ul extins pentru baterie
• La primirea bateriei de schimb, returnarea la Dell a bateriei defecte în ambalajul plătit anterior, furnizat pentru reciclare corectă. Dell nu este responsabilă pentru bateriile care nu sunt reciclate corect.
• Efectuaţi o copie de backup a tuturor datelor şi programelor existente de pe toate sistemele afectate înaintea furnizării acestui Service. NICI DELL, NICI DISTRIBUITORII SĂI AUTORIZAŢI, NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU PIERDEREA SAU RECUPERAREA DATELOR, A PROGRAMELOR SAU A SOFTWARE-ULUI şi nici pentru pierderea posibilităţii de utilizare a sistemului(elor) sau a reţelei, cauzată
de serviciile ori asistenţa sau orice acţiune sau omisiune, inclusiv neglijenţa, din partea Dell sau a unui terţ furnizor de servicii.
Informaţii suplimentare importante
Alocarea. Dell poate aloca acest service şi/sau descriere service unor terţi furnizori de servicii calificaţi.
Anularea. Distribuitorul autorizat poate anula oricând acest service în termenul acestuia, pentru oricare dintre următoarele motive:
• Clientul nu plăteşte preţul total pentru acest Service în conformitate cu termenii din factură;
• Clientul refuză să coopereze cu analistul care oferă asistenţă sau cu tehnicianul on-site; sau
• Clientul nu respectă toţi termenii şi condiţiile stabilite în această descriere a Service-ului.
Dacă distribuitorul autorizat anulează Service-ul, va trimite Clientului un aviz de anulare în scris la adresa indicată în baza de date. Avizul va include motivul şi data efectivă a anulării, care nu va fi mai devreme de zece (10) zile de la data la care distribuitorul trimite clientului avizul de anulare, dacă legea naţională nu impune alte condiţii de anulare care nu pot fi schimbate prin contract. DACĂ DISTRIBUITORUL AUTORIZAT ANULEAZĂ
ACEST SERVICE CONFORM ACESTUI PARAGRAF, CLIENTUL NU VA AVEA DREPTUL LA NICIO RAMBURSARE DE TAXĂ PLĂTITĂ SAU RESTANTĂ CĂTRE DISTRIBUITORUL AUTORIZAT.
Relocarea. Acest Service nu este disponibil în toate locaţiile. Obligaţia distribuitorului autorizat Dell de a furniza Operaţiile de service pentru Produsele acceptate relocate depinde de disponibilitatea service-ului local şi poate implica taxe suplimentare, precum şi inspectarea şi recertificarea Produselor acceptate relocate la tarifele de consultanţă Dell din acel moment pentru durată şi materiale. Clientul va oferi distribuitorului autorizat Dell acces suficient şi sigur la utilităţile Clientului fără niciun cost pentru Dell sau pentru distribuitorul autorizat Dell, pentru ca aceştia să îşi îndeplinească obligaţiile.
Dreptul de proprietate asupra pieselor de service. Toate piesele de service Dell îndepărtate din Produsul acceptat şi returnate către Dell devin proprietatea Dell sau a distribuitorului autorizat Dell. Clientul trebuie să efectueze plăţi către distribuitorul autorizat Dell la preţ(urile) curent(e) de vânzare cu amănuntul pentru orice baterie îndepărtată din Produsul acceptat şi reţinută de Client, în cazul în care Clientul a primit baterii de
schimb de la Dell sau de la distribuitorul autorizat Dell.
Termenul şi reînnoirea. Clientul va beneficia de Operaţii de service în termenul indicat pe factura Clientului. Înaintea expirării termenului pentru Service, Clientul poate fi îndreptăţit la extinderea termenului în funcţie de opţiunile disponibile în vigoare în acel moment şi în conformitate cu procedurile curente ale distribuitorului autorizat. Suplimentar, la alegerea sa, un furnizor terţ autorizat poate propune reînnoirea acestui Service prin trimiterea către Client a unei facturi pentru reînnoirea Operaţiilor de service, în funcţie de disponibilitatea Service-ului. La alegerea sa (dacă este permis de lege), Clientul poate fi de acord cu această reînnoire a Operaţiilor de service prin plata facturii până la data scadentă. Plata facturilor pentru reînnoire va indica acordul Clientului pentru extinderea termenului acestui Service. Prin înnoirea acestui Service, Clientul este de acord că termenii în vigoare la acea dată se vor aplica perioadei de reînnoire. În cazul în care Clientul alege să nu plătească o
factură de reînnoire, Operaţiile de service vor fi sistate de la data expirării stabilită pe factura iniţială sau pe ultima factură plătită de Client pentru Produsul acceptat.
Transferul Service-ului. Conform limitărilor stabilite în această Descriere a service-ului, Clientul poate transfera acest Service unui terţ care achiziţionează întregul Produs acceptat al clientului înaintea expirării termenului de service în vigoare în acel moment, în cazul în care Clientul este cumpărătorul iniţial al Produsului acceptat şi al acestui Service sau Clientul a achiziţionat Produsul acceptat şi acest Service de la proprietarul iniţial (sau un proprietar intermediar anterior) şi a respectat toate procedurile de transfer. Se poate aplica o taxă de transfer.
Reţineţi că în cazul în care Clientul sau persoana la care se efectuează transferul mută Produsul acceptat într-o locaţie geografică în care acest Service nu este disponibil, Clientul poate să nu aibă acoperire sau poate suporta o taxă suplimentară pentru a păstra aceleaşi categorii de acoperire a asistenţei la noua locaţie. În cazul în care clientul alege să nu plătească aceste taxe suplimentare, Service-ul clientului poate fi modificat automat în categoriile de asistenţă care sunt disponibile la acel preţ sau la unul mai mic în respectiva locaţie nouă, fără posibilitate de rambursare.

Acelasi lucru in format pdf in limba romana (Extended_Battery_Service_FINAL) si in engleza (Extended_Battery_Service_Global_Version_FINAL).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.