Acte necesare pentru înmatriculare firmă

Acte necesare pentru înmatriculare firmă:

 

A. Asociaţi persoane fizice:

1.Copie dupa acte de identitate/paşaport asociaţi; profesia de bază;

2.Dovada sediu constând în :

   – act proprietate/contract închiriere vizat Circa financiară

   – acordul scris al proprietarului neasociat/ Asociaţie locatari, ce consimte ca sediul firmei să fie în imobilul proprietatea sa;

 – sedii secundare (opţional);

 

3.Act constitutiv/statut:
– denumire firmă nouă

– durata de funcţionare (nelimitată, 5,10,20 ani)

– capital social minim: 2.000.000 lei (recomand 5.000.000 lei corespunzător realizării obiectului de activitate)

– contribuţia asociaţilor la capital; la beneficii şi pierderi;

– obiect de activitate, conform CAEN;

– administratori: date identificare, puteri acordate; răspunderi;

4.Declaraţii pe proprie răspundere asociaţi (la notar);

5.Rezervare nume firmă

6.Dovada depunerii capitalului social.

 

B. Asociaţi persoane juridice :

1.  Asociaţi : date de identificare (certificat înmatriculare, cod fiscal, statut, act constitutiv, acte adiţionale-modificări)

         -reprezentantul persoanei juridice asociat : date de identificare

 2. Proces-verbal / Hotarâre Adunare Generală a firmei asociată, pentru înfiinţarea noii firme;

 3. Dovada sediu constând în :

    – act proprietate / contract închiriere

   – acordul scris al proprietarului neasociat / Asociaţie locatari, ce consimte ca sediul firmei să fie în imobilul proprietatea sa

 – sedii secundare (opţional);

 4. Act constitutiv / statut:

 – denumire firmă nouă

– durata de funcţionare (nelimitată, 5,10,20 ani)

– capital social minim: 200 lei (recomand 500 lei corespunzător realizării obiectului de activitate)

– contribuţia asociaţilor la capital; la beneficii şi pierderi;

– obiect de activitate, conform CAEN; (nu trebuie să cuprindă decât activităţi existente în obiectul de activitate al ambelor firme asociate)

-administratori numiţi : date de identificare, puteri acordate; răspunderi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.