Model de act adtional de fidelitate

Mai jos se afla un model (draft) de act aditional de fidelitate. Il puteti downloada in format .doc – Microsoft Word de aici (act ad. fidelitate).

ACT ADITIONAL

la contractul de munca nr………………/………….

 

Incheiat intre:

1.S C …………………………,reprezentata prin Dl……………………-DirectorGeneral ,in calitate de angajator

2.D-nul ……………………………,in calitate de angajat.

 

 

Astazi,…………………….partile au hotarat completarea prevederilor contractului de munca nr. ……………….., dupa cum urmeaza:

 

 

OBLIGATIILE ANGAJATULUI

 

Art. 1 D-nul …………………………………., in  calitate de angajat al S C ……………, isi asuma , prin incheierea prezentului act aditional, urmatoarele obligatii, pe o perioada de 2 ani de la data semnarii prezentului act aditional:

 

a) sa ramana angajat al S C ………………… , indeplinindu-si  in mod ireprosabil sarcinile de serviciu

b) D-nul ……………………………,se obliga sa nu incheie fara acordul scris si expres al angajatorului nici un contract de colaborare temporara sau permanenta pentru prestarea de activitati cu nici o alta societate concurenta , pe timpul desfasurarii activitatii la S C …………………………………..

 

c) sa nu divulge sau sa utilizeze in interes propriu sau in interesul altuia informatii referitoare la organizarea si metodele de productie ale unitatilor angajatoare intr-un mod care ar putea aduce prejudicii acesteia;

 

 

II OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

 

Art 2.1 S C …………………… , in calitate de angajator se obliga, prin incheierea prezentului act aditional sa plateasca lunar o indemnizatie pecuniara cu titlu de spor de fidelitate , in valoare de…………………. brut/luna, pe o perioada de 2 ani de la data semnarii prezentului act aditional.Aceasta indemnizatie se majoreaza ori de cate ori se majoreaza si salariul tarifar de incadrare.

 

 

III CLAUZE SPECIALE

Art 3 Urmatoarele situatii de exceptie exonereaza pe salariat de raspundere:

plecarea definitiva a angajatului din tara, plecarea din localitate ca urmare a casatoriei angajatului.

 

 

 

IV RASPUNDEREA ANGAJATULUI

 

Art.5 In cazul incalcarii de catre angajat a uneia din obligatiile stipulate in prezentul act aditional (art. 1), unitatea angajatoare va dispune desfacerea contractului de munca in temeiul art. 130 al.1 lit “i” din Codul Muncii, angajatul fiind obligat la acoperirea prejudiciilor produse societatii angajatoare si la restituirea sporului de fidelitate.

 

V RASPUNDEREA ANGAJATORULUI

 

Art. 6 Neindeplinirea de catre angajator a obligatiei de plata a sporului de fidelitate il elibereaza pe salariat de respectarea obligatiei de fidelitate.

 

Art. 7 Prezentul act aditional , incheiat in trei exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru Camera de Munca a Municipiului Bucuresti, devine , de la data semnarii,parte integranta la contractul de munca nr…………/………..

 

 

 

ANGAJATOR                                                                                 ANGAJAT

S C ……………….

"Model de act adtional de fidelitate", 5 out of 5 based on 1 ratings.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.