Model de contract de inchiriere echipament

Mai jos se afla un model (draft) de contract de inchiriere echipament. Il puteti downloada in format .doc – Microsoft Word de aici (Contract de inchiriere de echipament).

CONTRACT DE INCHIRIERE DE ECHIPAMENT


            1. PARTILE

Intre……………………………………….cu sediul in …………………. in calitate de proprietar si…………………………………….. cu sediul in …………………. in calitate de chirias, s-a incheiat prezentul contract de inchiriere de echipament.

2. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI

Proprietarul va inchiria chiriasului urmatorul echipament ………………..compus din……………………………..

3. TERMENUL

Contractul de inchiriere incepe la data de………………………….si se incheie la data de………………….., cu exceptia incetarii inaintea termenului prevazut in acest contract.

4. CHIRIA

Chiriasul este de acord sa plateasca proprietarului suma de …………….lei/luna (an), chirie pentru echipamentul inchiriat. Chiria va fi platita lunar la data de…………….incepand cu data de ……………..

Daca chiriasul nu plateste chiria la data convenita acesta va datora proprietarului o penalizare de ………% din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data convenita a platii pana la data efectuarii platii.

5.PROPRIETATEA

Proprietarul pastreaza proprietatea asupra echipamentului inchiriat, precum si asupra fiecarei modificari aduse echipamentului. El nu poate fi obligat sa returneze contravaloarea nici unei reparatii sau imbunatatiri aduse echipamentului de catre chirias.

6. RESTRICTII ASUPRA ECHIPAMENTULUI

a. Proprietarul va continua sa ramana proprietarul echipamentului pe toata perioada inchirierii.

b. Proprietarul nu va vinde, inchiria sau dispune de echipament pe perioada inchirierii.

c. Proprietarul nu va interveni in modul de utilizare de catre chirias a echipamentului.

7. LIVRAREA

a. Proprietarul va livra echipamentul chiriasului inainte de ……………. la ……………….. (se indica locul de livrare).

b. Chiriasului nu i se va cere sa plateasca chirie pentru echipament inainte ca echipamentul sa-i fie livrat.

c. Proprietarul nu este raspunzator de pierderile pe care chiriasul le sufera datorita intarzierii livrarii.

8. INTRETINEREA

a. Chiriasul va suporta cheltuielile de intretinere si reparatii ale echipamentului.

b. Chiriasul nu va fi raspunzator de uzura datorata folosirii normale a echipamentului si nici de deprecierea valorii echipamentului.

9. DETERIORAREA

a. Chiriasul trebuie sa repare orice deteriorare a echipamentului inchiriat.

b. Chiriasul trebuie sa continue sa plateasca chirie pentru echipament chiar daca acesta este deteriorat.

10. PIERDEREA

Daca echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil, chiriasul trebuie sa plateasca proprietarului cat mai curand posibil valoarea echipamentului deteriorat plus …………. lei. Dupa ce aceasta plata a fost efectuata, chiriasul va deveni proprietarul echipamentului si va avea dreptul sa caute orice modalitate de compensare permisa de legile romanesti pentru echipamentul furat, pierdut sau distrus.

11. LIMITE PRIVIND RASPUNDEREA PROPRIETARULUI

a. Proprietarul inchiriaza aceast echipament asa cum este la data livrarii si nu este raspunzator pentru modul de functionare, designul, eficienta comerciala sau conformitatea lui pentru un anumit scop.

b. Proprietarul nu este raspunzator de pierderea, deteriorarea sau cheltuielile legate de echipament sau care se datoreaza utilizarii de catre chirias a echipamentului.

12. SUBINCHIRIEREA ECHIPAMENTULUI

Chiriasul nu are voie sa subinchirieze echipamentul nimanui fara consimtamantul exprimat in scris al proprietarului.

13. INCALCAREA CONTRACTULUI DE CATRE CHIRIAS

a. Chiriasul a incalcat contractul daca:

(1) chiriasul nu plateste chiria lunara la data cuvenita sau nu plateste dobanda, sau

(2) chiriasul nu isi indeplineste o obligatie care ii revine prin acest contract de

inchiriere in termen de ……………… zile dupa ce proprietarul il anunta in scris ca nu si-a    indeplinit obligatia.

b. Daca chiriasul a incalcat contractul, proprietarul poate pune capat acestui contract.      Proprietarul il va anunta in scris pe chirias despre incetarea acestui contract.

c. Daca contractul inceteaza datorita incalcarii lui de catre chirias, atunci chiriasul trebuie sa returneze proprietarului echipamentul cat mai curand posibil.

Chiriasul trebuie sa plateasca proprietarului chiria pentru toata perioada in care chiriasul a avut echipamentul in posesia sa plus ……………….. lei.

Proprietarul, de asemenea, are dreptul de a primi de la chirias despagubirile prevazute de lege ca urmare a incalcarii de acesta a contractului.

d. Daca chiriasul nu returneaza echipamentul proprietarului dupa ce proprietarul pune capat contractului de inchiriere, chiriasul trebuie sa plateasca proprietarului:

(1) costul inlocuirii echipamentului;

(2) chiria pentru toata perioada cat echipamentul s-a aflat in posesia chiriasului

(3) Suma de …………………. lei.

Proprietarul pastreaza, de asemenea, dreptul de a recupera de la chirias orice suma de bani in conformitate cu legile romanesti privind despagubirile, ca urmare a incalcarii de catre chirias a obligatiei de returnare a echipamentului.

14. INCALCAREA CONTRACTULUI DE CATRE PROPRIETAR

a. Proprietarul a incalcat contractul daca nu isi respecta obligatiile ce ii revin prin acest contract de inchiriere si dupa ……………….. zile de la data la care chiriasul il informeaza in scris de nerespectarea obligatiilor.

b. Daca proprietarul incalca contractul, chiriasul poate pune capat contractului de inchiriere.

c. Daca inchirierea inceteaza datorita incalcarii contractului de catre proprietar, chiriasul trebuie sa inapoieze echipamentul proprietarului.

Proprietarul va plati costurile rezonabile legate de returnarea echipamentului.

Chiriasul pastreaza dreptul de a fi despagubit in conformitate cu legile romanesti pentru incalcarea de catre proprietar a contractului de inchiriere.

15. SFARSITUL PERIOADEI DE INCHIRIERE

Cu exceptia situatiei in care proprietarul sau chiriasul au pus capat acestei inchirieri datorita unei incalcari a contractului, la sfarsitul perioadei de inchiriere chiriasul va inapoia proprietarului echipamentul la ………….. sau in alt loc mentionat de proprietar, care se afla la o distanta rezonabila fata de sediul chiriasului.

Proprietar                                           Chirias

Prin: ………………                                            Prin: ………………..

(Numele)                                                        (Numele)

………………….                                     ……………………

(Functia)                                            (Functia)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.