Noul album Fuego de sarbatori

Noul album Fuego de sarbatori:
Fuego feat. Smiley & Alex Velea & Don Baxter – Brazi verzi pe pereţi
Fuego feat. Ruby – Stinge instalaţia
Fuego feat. Smiley – Brad împodobit walking

Fuego feat. PSY – Împodobeste Style Continue reading Noul album Fuego de sarbatori

Draft de contract de prestari servicii – Găzduire Site Web

  CONTRACT PRESTĂRI SERVICII

(Găzduire Site Web)

Nr.10 din ­__- __________-2012

 

 

Încheiat astăzi ___-______-2001 între S.C. “                           ” S.R.L., cu sediul în                   , reprezentată prin                                , în calitate de                                 ,denumită în continuare Furnizor de Servicii,

Şi

                               , reprezentată prin …………………………….,în calitate de ……………………………….., denumită în continuare Beneficiar. Continue reading Draft de contract de prestari servicii – Găzduire Site Web

Draft de contract de exclusivitate

CONTRACT DE EXCLUSIVITATE

 

 

Incheiat intre:

S.C.                                  SRL, reprezentata de __________________________ in calitate de prestator de servicii pe de o parte    si

Dl./ d-na_________________________________, domiciliat(a) in ______________, str. ______________________________, nr. _____, bl._____, sc._____, et.____, ap.____, sector _____, posesor B.I/ C.I. seria _______, nr. _______________, eliberat de _________ la data de ________, denumit in cele ce urmeaza vanzator Continue reading Draft de contract de exclusivitate

Draft de contract de inchiriere

CONTRACT DE INCHIRIERE

 PARTILE

            1.                                   ., cu sediul in                            , reprezentata legal de Dl/d-na

 ……………………………………………………………………………..posesor/oare a

BI/CI seria……….nr…………………..eliberat/a de ………………….la data ……………… , avand datele

urmatoare de contact:  Tel. Fix…………………….Mobil………………………..Fax…………………..

E-mail………………………………………….., in calitate de ADMINISTRATOR , Continue reading Draft de contract de inchiriere

Draft de contract de colaborare produse turistice

CONTRACT DE COLABORARE nr …….. / ……………………

Incheiat intre :

  1. ……………………………………………….. , persoana juridical romana cu sediul in …………………

……………………………………………………… Tel/Fax ……………………….. , inregistrata la Registrul Comertului sub nr ………………….. cod fiscal ……………………….. licenta de turism categoria A nr …………….. , avand cont bancar nr …………………………….. deschis la …………………………………

…………………………… este reprezentata de catre ………………………………………….. in calitate de …………………………………………. Si denumita in continuare in prezentul contract TOUR-OPERATOR – FURNIZOR DE PRODUS TURISTIC .

  Continue reading Draft de contract de colaborare produse turistice

Draft de contract de colaborare cu agentii imobiliare

CONTRACT DE COLABORARE

Nr._____Incheiat la data_________

 

  1. I.                  PARTILE CONTRACTANTE:

  1.                             , reprezentata de           , in calitate de colaborator,

si

  1.                               , reprezentata de                   , in calitate de colaborator.

     II             OBIECTUL CONTRACTULUI: Continue reading Draft de contract de colaborare cu agentii imobiliare

Draft de contract de livrare

     Furnizor,                                                                              Beneficiar,                                                                                  

Nr. ______ / ____________                                                Nr. ______ / ____________

 

Contract de livrare

Nr. _______ / ___________

Cap.I . PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

1.                    .,  cu sediul în                           , reprezentată legal  de

şi

2. S.C. ___________________________________________________________, cu sediul în ________________ str.______________________, nr. ____, sector ____, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul ________________ sub nr. J ____ / _________ / ___________ Cod Unic de Inregistrare (fiscala) nr._______________________, titulară a contului bancar nr._______________________ deschis la ___________________________, reprezentată legal de ___________________________________________________________________ şi denumită în continuare Beneficiar, Continue reading Draft de contract de livrare

Draft de contract de mentenanta IT, in engleza

IT SERVICES CONTRACT

Nr. _______ / _____________

 Concluded between:

                                    , represented by                           , hereinafter referred to as “PROVIDER

And:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
hereinafter referred as “CUSTOMER”.

Continue reading Draft de contract de mentenanta IT, in engleza

Dell XPS12 Executive Leather Sleeve for the XPS12

Dell XPS12 Executive Leather Sleeve for the XPS12.
Product Features and Specifications: Continue reading Dell XPS12 Executive Leather Sleeve for the XPS12

Dell XPS14 Premium Leather Sleeve and Dell XPS15 Premium Leather Sleeve

Dell XPS14 Premium Leather Sleeve and Dell XPS15 Premium Leather Sleeve

Product Features and Specifications: Continue reading Dell XPS14 Premium Leather Sleeve and Dell XPS15 Premium Leather Sleeve

Dell WM123 Wireless Optical Mouse

Dell WM123 Wireless Optical Mouse
The Dell Wireless Optical Mouse is designed to help give users reliable, everyday performance through its dependable plug-and-play RF wireless and an excellent battery life that helps to deliver a clutter-free workspace, at home or on-the-go. Continue reading Dell WM123 Wireless Optical Mouse

Model de contract prestari servicii – configurare site

CONTRACT PRESTĂRI DE SERVICII

(Realizare –Configurare Site Web)

Nr. 10 din ____-_________2001

Încheiat astăzi___-_______-2001 între                , denumită în continuare Furnizor de Servicii,

Şi

                                                  , reprezentată prin ……………………………………., în calitate de……………………….……, denumită în continuare Beneficiar.

Art.1      Condiţii generale

  Continue reading Model de contract prestari servicii – configurare site