Noul album Fuego de sarbatori

Noul album Fuego de sarbatori:
Fuego feat. Smiley & Alex Velea & Don Baxter – Brazi verzi pe pereţi
Fuego feat. Ruby – Stinge instalaţia
Fuego feat. Smiley – Brad împodobit walking

Fuego feat. PSY – Împodobeste Style Continuă să citești

Draft de contract de prestari servicii – Găzduire Site Web

  CONTRACT PRESTĂRI SERVICII

(Găzduire Site Web)

Nr.10 din ­__- __________-2012

 

 

Încheiat astăzi ___-______-2001 între S.C. “                           ” S.R.L., cu sediul în                   , reprezentată prin                                , în calitate de                                 ,denumită în continuare Furnizor de Servicii,

Şi

                               , reprezentată prin …………………………….,în calitate de ……………………………….., denumită în continuare Beneficiar. Continuă să citești

Draft de contract de exclusivitate

CONTRACT DE EXCLUSIVITATE

 

 

Incheiat intre:

S.C.                                  SRL, reprezentata de __________________________ in calitate de prestator de servicii pe de o parte    si

Dl./ d-na_________________________________, domiciliat(a) in ______________, str. ______________________________, nr. _____, bl._____, sc._____, et.____, ap.____, sector _____, posesor B.I/ C.I. seria _______, nr. _______________, eliberat de _________ la data de ________, denumit in cele ce urmeaza vanzator Continuă să citești

Draft de contract de inchiriere

CONTRACT DE INCHIRIERE

 PARTILE

            1.                                   ., cu sediul in                            , reprezentata legal de Dl/d-na

 ……………………………………………………………………………..posesor/oare a

BI/CI seria……….nr…………………..eliberat/a de ………………….la data ……………… , avand datele

urmatoare de contact:  Tel. Fix…………………….Mobil………………………..Fax…………………..

E-mail………………………………………….., in calitate de ADMINISTRATOR , Continuă să citești

Draft de contract de colaborare produse turistice

CONTRACT DE COLABORARE nr …….. / ……………………

Incheiat intre :

  1. ……………………………………………….. , persoana juridical romana cu sediul in …………………

……………………………………………………… Tel/Fax ……………………….. , inregistrata la Registrul Comertului sub nr ………………….. cod fiscal ……………………….. licenta de turism categoria A nr …………….. , avand cont bancar nr …………………………….. deschis la …………………………………

…………………………… este reprezentata de catre ………………………………………….. in calitate de …………………………………………. Si denumita in continuare in prezentul contract TOUR-OPERATOR – FURNIZOR DE PRODUS TURISTIC .

  Continuă să citești

Draft de contract de colaborare cu agentii imobiliare

CONTRACT DE COLABORARE

Nr._____Incheiat la data_________

 

  1. I.                  PARTILE CONTRACTANTE:

  1.                             , reprezentata de           , in calitate de colaborator,

si

  1.                               , reprezentata de                   , in calitate de colaborator.

     II             OBIECTUL CONTRACTULUI: Continuă să citești