Model de contract de prestari servicii

 

Bucuresti , nr………/ ……………………
                                               CONTRACT
           DE   PRESTARI  SERVICII
 
Incheiat  intre  :
Societatea  comerciala  , reprezentata  prin  in  calitate  de  executant
si
Societatea  comerciala …
cu sediul  in  …Bucuresti…str…
inregistrata  la  Registrul  Comertului  cu  nr ……………… cod fiscal  R
avand contul  in  lei  nr……………………la Banca  ……………………………….
reprezentata prin ………..……………………….in  calitate  de  beneficiar
1.   Obiectul  contractului
1.1 Executantul  se  obliga  sa  presteze  catre  beneficiar
a.   Executantul  ofera  asistenta  tehnica  de  specialitate  privind  exploatarea curenta
a programelor   ,  recuperarea   datelor  alterate  datorita  functionarii  anormale  a  echipamentului  de  calcul  sau  a  virusarilor  accidentale ,   modificari  ale  programelor  necesare  ca  urmare  a  modificarilor  legislative.
1.3 Executantul  se  obliga  sa  se  prezinte  la  sediul  beneficiarului  in  termen  de maxim 24 de  ore  din  momentul  solicitarii  telefonice  .
2.   Tariful  si  conditiile  de  plata 
2.1  Tariful lunar al  serviciilor  prestate  este  de 500.00 lei exclusiv TVA valabil pina la 30.12.2012. Pretul in lei se va modifica periodic la 6 luni ,functie de paritatea leu-dolar ,prin negociere directa.
Plata  se  face  lunar  ,  in  numerar ,la sediul beneficiarului .
 
  1. 3.      Durata  contractului
 
3.1  Durata  contractului  de  prestari  servicii  este  evaluat  la …….
3.2    .Cu  15  zile   inainte  de  expirarea  termenului  ,  partile  pot  conveni  la  prelungirea  acestuia .
4.   Confidentialitatea   informatiilor
4.1  Partile  acestui  contract  se  obliga  sa  asigure  confidentialitatea  informatiilor  cu  respectarea  intereselor  clientului  .
5.   Incetarea  contractului
5.1 Prezentul  contract  inceteaza  in  urmatoarele  conditii  :
–                                  la  expirarea  termenului  stipulat  in  contract
–                                  la  expirarea  a  30  de  zile  de  la  data  la  care  una  din  parti  notifica  celeilalte  intentia  de  a  pune  capat  contractului  ;  beneficiarul  plateste  in  acest  caz  executantului  prestatia  efectuata  pana  la  data  incetarii  contractului .
-in cazul  in  care nu  se  efectueaza plata  contractului   la  doua  luni  succesiv .
6.   Alte  clauze
6.1 Prezentul  contract  a  fost  incheiat  in  doua  exemplare  ,  cate  unul  pentru  fiecare
      parte  .
6.2 Data  la  care  contractul  intra  in  vigoare  este  …
Executant                                                                 Beneficiar
Director  executiv                                                    Director general

Modelul de contract de prestari servicii poate fi downloadat de aici (contract prestari) in format .doc (Microsoft Word).

Lasă un răspuns