Draft de contract de exclusivitate

CONTRACT DE EXCLUSIVITATE

 

 

Incheiat intre:

S.C.                                  SRL, reprezentata de __________________________ in calitate de prestator de servicii pe de o parte    si

Dl./ d-na_________________________________, domiciliat(a) in ______________, str. ______________________________, nr. _____, bl._____, sc._____, et.____, ap.____, sector _____, posesor B.I/ C.I. seria _______, nr. _______________, eliberat de _________ la data de ________, denumit in cele ce urmeaza vanzator

A. OBIECTUL CONTRACTULUI

Apartamentul ce se vinde este situat in Bucuresti, str. __________________________, nr. ______, bl.______, sc.______, et.______, ap.______, sector____,  este proprietatea lui ______________________________ conform contractului _________________ nr. ___________, din data ______________, eliberat de __________________ si face obiectul prezentului contract.

B. PRETUL VANZARII este de ___________________________________________.

C. OBLIGATIILE PARTILOR

I. OBLIGATIILE SOCIETATII DE INTERMEDIERE

            Societatea se obliga sa faca demersurile necesare vanzarii:

  • promovare prin publicitate a apartamentului

  • cadastrul apartamentului ce se vinde, gratuit, in cazul neexistentei acestuia

  • sa aduca potentiali cumparatori

II. OBLIGATIILE VANZATORULUI

  • Vanzatorul, in temeiul prevederilor Art. 292 Cod Penal cu privire la fals de declaratii, asigura societatea de intermediere ca imobilul pe care il vinde nu a fost vandut, ipotecat sau oferit spre vanzare altor persoane fizice sau juridice.

  • Vanzatorul este obligat sa nu vanda apartamentul nici unei persoane fizice sau juridice fara acordul societatii pe perioada valabilitatii acestui contract. In caz contrar va plati despagubiri societatii   in valoare de treizeci milioane lei plus cheltuieli de judecata.

  • Vanzatorul va primi societatea   pentru vizionarea apartamentului in zilele si orele stabilite de comun acord sau sa inmaneze cheile apartamentului pentru vizionare a acestuia, in cazul in care apartamentul este liber.

  • Vanzatorul este obligat sa nu vanda apartamentul fara acordul societatii nici unui client adus de firma dupa expirarea acestui contract, altfel va plati despagubiri societatii   in valoare de treizeci milioane lei plus cheltuieli de judecata.

D. CLAUZE CONTRACTUALE

Acest contract este valabil pana la data de ______________________.

La data expirarii valabilitatii contractului, proprietarul apartamentului nu este obligat sa plateasca societatii   contravaloarea cadastrului, in cazul in care acesta a fost efectuat de firma.

E. ALTE CLAUZE

F. LITIGII

Rezilierea contractului se va face de comun acord.

Litigiile de orice fel, decurgand din executarea prezentului contract, se vor solutiona pe cale amiabila la sediul firmei; in cazul in care aceasta procedura nu stinge litigiul, competenta de solutionare a acestuia apartine instantelor judecatoresti de drept comun.

G. FORTA MAJORA

Forta majora, asa cum este definita de lege, apara de raspundere partea care o invoca, cu obligativitatea anuntarii reciproce in termen de 5 (cinci) zile de la data producerii acesteia.

Incheiat astazi _________________ in 2 (doua) exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

         VANZATOR,                                                                         SC

Modelul de cintract de exclusivitate se poate downloada in format .doc (Microsoft Word) de aici (CONTRACT EXCLUSIVITATE).

Lasă un răspuns