Ασύρματος και θορύβου ηλεκτρικής σκούπας, λευκός θόρυβος του μωρού, φυσικός λευκός θόρυβος, μωρό, βρ – Most relaxing sounds and videos

Ασύρματος και θορύβου ηλεκτρικής σκούπας, λευκός θόρυβος του μωρού, φυσικός λευκός θόρυβος, μωρό, βρέφος, νεογέννητο, ύπνος, χαλάρωση, ηρεμία, κολικοί, ύπνος, επαναφόρτιση – 2 ώρες υψηλής ποιότητας ήχου.

If you like our work, please donate through Paypal link below any amount that you consider. We have expenses, like energy cost, software licenses, hardware maintenance and upgrade, travel to remote location to record video and audio, time, s.o. Thank you!
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=4VSURM5A3CCVJ&source=url

For more great videos, please subscribe to this YouTube channel or our Facebook page: Relaxing and useful sounds, noises and videos (https://www.facebook.com/relaxingsoundsandvideos).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.