Ηχητική θεραπεία – η βροχή στη σκηνή ακούγεται για ύπνο, χαλάρωση, διαλογισμό, ηρεμία, εργασία, μελέ

Ηχητική θεραπεία – η βροχή στη σκηνή ακούγεται για ύπνο, χαλάρωση, διαλογισμό, ηρεμία, εργασία, μελέτη – μία ώρα βίντεο 4K και υψηλή ποιότητα ήχου.

If you like our work, please donate through Paypal link below any amount that you consider. We have expenses, like energy cost, software licenses, hardware maintenance and upgrade, travel to remote location to record video and audio, time, s.o. Thank you!
http://bit.ly/2I3nCCm

For more great videos, please subscribe to this YouTube channel or our Facebook page: Relaxing and useful sounds, noises and videos (http://bit.ly/2WMRuWO).
http://www.gogescu.com/ https://youtu.be/_DJ9gmtIIR4

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.