Ce nu ştiaţi despre Bucureşti?

Ce nu ştiaţi despre Bucureşti?

1. Bucureştiul este a 6-a capitală ca mărime din UE.
2. Cea mai veche gară în Bucureşti este Filaret.
3. Primul drum din Bucureşti a fost Drumul de Lemn, astăzi Calea Victoriei. Calea Victoriei era pavată cu trunchiuri de copaci.
    4. Primele omnibuze cu cai au fost inaugurate în Bucureşti în 1840, fiind printre primele oraşe din Eu ropa care aveau astfel de mijloace de transport
5. Cimitirul Bellu era locul preferat al hoţilor de căciuli de blană. Stăteau cocoţaţi pe zid şi le pescuiau din capul doamnelor cu o sfoară şi un cârlig de pescuit. Apoi le vindeau în parcul Tineretului.
Continuă să citești

Regulament functionare parcari, sector 2

REGULAMENT
de organizare şi închiriere către cetăţeni a locurilor din parcările de reşedinţă

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de reşedinţă solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

  1. Să aibă adresa de domiciliu într-un imobil al cărui fronton se găseştela mai puţin de 30 m de respectiva parcare ;

Prin adresă de domiciliu se înţelege imobilul în care solicitantul are calitatea de proprietar sau de utilizator de drept al unui apartament (contract de închiriere, de comodat, beneficiar de masă succesorală, …) .
Continuă să citești

Cerere loc de parcare Bucuresti, sector 2

DOMNULE  DIRECTOR  GENERAL

 

Subsemnatul……………………………………………………… domiciliat în Bucureşti, str. …………………………………, nr. …, Bl. ……, sc…, et. …,  ap. ……, Sector 2, tel. …………………..,  legitimat  cu  B.I./C.I.  seria………., nr. …………….., eliberat la data de ………………………… de  către……….., Vă rog  să binevoiţi a-mi aproba închirierea unui loc de parcare pentru autoturismul proprietate personală, cu nr. auto ……………………………., în parcajul aferent imobilului în care locuiesc.

Continuă să citești