Tag Archives: model

Draft de contract de prestari servicii – Găzduire Site Web

  CONTRACT PRESTĂRI SERVICII

(Găzduire Site Web)

Nr.10 din ­__- __________-2012

 

 

Încheiat astăzi ___-______-2001 între S.C. “                           ” S.R.L., cu sediul în                   , reprezentată prin                                , în calitate de                                 ,denumită în continuare Furnizor de Servicii,

Şi

                               , reprezentată prin …………………………….,în calitate de ……………………………….., denumită în continuare Beneficiar. Continue reading Draft de contract de prestari servicii – Găzduire Site Web

Draft de contract de inchiriere

CONTRACT DE INCHIRIERE

 PARTILE

            1.                                   ., cu sediul in                            , reprezentata legal de Dl/d-na

 ……………………………………………………………………………..posesor/oare a

BI/CI seria……….nr…………………..eliberat/a de ………………….la data ……………… , avand datele

urmatoare de contact:  Tel. Fix…………………….Mobil………………………..Fax…………………..

E-mail………………………………………….., in calitate de ADMINISTRATOR , Continue reading Draft de contract de inchiriere

Draft de contract de colaborare produse turistice

CONTRACT DE COLABORARE nr …….. / ……………………

Incheiat intre :

  1. ……………………………………………….. , persoana juridical romana cu sediul in …………………

……………………………………………………… Tel/Fax ……………………….. , inregistrata la Registrul Comertului sub nr ………………….. cod fiscal ……………………….. licenta de turism categoria A nr …………….. , avand cont bancar nr …………………………….. deschis la …………………………………

…………………………… este reprezentata de catre ………………………………………….. in calitate de …………………………………………. Si denumita in continuare in prezentul contract TOUR-OPERATOR – FURNIZOR DE PRODUS TURISTIC .

  Continue reading Draft de contract de colaborare produse turistice

Draft de contract de colaborare cu agentii imobiliare

CONTRACT DE COLABORARE

Nr._____Incheiat la data_________

 

  1. I.                  PARTILE CONTRACTANTE:

  1.                             , reprezentata de           , in calitate de colaborator,

si

  1.                               , reprezentata de                   , in calitate de colaborator.

     II             OBIECTUL CONTRACTULUI: Continue reading Draft de contract de colaborare cu agentii imobiliare

Draft de contract de livrare

     Furnizor,                                                                              Beneficiar,                                                                                  

Nr. ______ / ____________                                                Nr. ______ / ____________

 

Contract de livrare

Nr. _______ / ___________

Cap.I . PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

1.                    .,  cu sediul în                           , reprezentată legal  de

şi

2. S.C. ___________________________________________________________, cu sediul în ________________ str.______________________, nr. ____, sector ____, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul ________________ sub nr. J ____ / _________ / ___________ Cod Unic de Inregistrare (fiscala) nr._______________________, titulară a contului bancar nr._______________________ deschis la ___________________________, reprezentată legal de ___________________________________________________________________ şi denumită în continuare Beneficiar, Continue reading Draft de contract de livrare

Draft de contract de mentenanta IT, in engleza

IT SERVICES CONTRACT

Nr. _______ / _____________

 Concluded between:

                                    , represented by                           , hereinafter referred to as “PROVIDER

And:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
hereinafter referred as “CUSTOMER”.

Continue reading Draft de contract de mentenanta IT, in engleza

Model de contract de prestari servicii

 

Bucuresti , nr………/ ……………………
                                               CONTRACT
           DE   PRESTARI  SERVICII
 
Incheiat  intre  :
Societatea  comerciala  , reprezentata  prin  in  calitate  de  executant
si
Societatea  comerciala …
Continue reading Model de contract de prestari servicii

Model de contract de comision

CONTRACT  DE  COMISION

Incheiat  astazi ………………..,

  Intre :

1)  , reprezentata prin  , in calitate de Director Executiv, denumita in continuare comitent.

SI

2)  , reprezentata prin  , in calitate de administrator,  denumita in continuare comisionar.

Continue reading Model de contract de comision

Model de contract de prestări servicii

Mai jos se afla un model (draft) de contract de prestări servicii. Il puteti downloada de aici (Contract de prestări servicii) in format .doc – Microsoft Word.
Continue reading Model de contract de prestări servicii

Model de plangare prealabila adresata instantei

Mai jos se afla un model (draft) de plangere prealabila adresata instantei. Il puteti downloada in format .doc – Microsoft Word de aici (Prealabila adresata instantei).
Continue reading Model de plangare prealabila adresata instantei

Model de tabel centralizator cu fisele clientilor gestionate

Mai jos se afla un model (draft) de tabel centralizator cu fisele clientilor gestionate. Il puteti downloada in format .doc – Microsoft Word de aici (TABEL CENTRALIZATOR CU FISELE CLIENTILOR GESTIONATE).