Tag Archives: regulament

Cerere loc de parcare

Pentru cine nu stie, mai jos se afla un model de cerere de loc de parcare (se completeaza de solicitant si se avizeaza de catre administratia blocului unde locuieste) acesta. Cerere_loc_parcare

Cum se face un SRL?

–          CAT COSTA?

–          TIMP?

–          OAMENI? INSTITUTII?

–          LEGE?

–          SITURI? www.biroulunic.ro, www.basepoate.ro

–          Call Center, telefonand la numerele 021/303.19.19 sau 021/303.19.92.

–          SPATIU PENTRU SEDIU – 5 USD/MP?

–          MUNCA FARA PROFIT?

–          INVESTITIE INITIALA IN FC DE DOMENIU?

–          ALTELE?

  Legea 31/1990 privind societatile comerciale,

Legea 26/1990 privind registru comertului,
Continue reading Cum se face un SRL?

Regulament functionare parcari, sector 2

REGULAMENT
de organizare şi închiriere către cetăţeni a locurilor din parcările de reşedinţă

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de reşedinţă solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

  1. Să aibă adresa de domiciliu într-un imobil al cărui fronton se găseştela mai puţin de 30 m de respectiva parcare ;

Prin adresă de domiciliu se înţelege imobilul în care solicitantul are calitatea de proprietar sau de utilizator de drept al unui apartament (contract de închiriere, de comodat, beneficiar de masă succesorală, …) .
Continue reading Regulament functionare parcari, sector 2